Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VET - Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (UPCOM)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 111.20 127.80 94.60 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 1,774.70 Số cổ phiếu đang lưu hành 15,959,500.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 1,595,950
Dao động giá 52 tuần 19.60-111.20 Room còn lại NĐTNN 7,840,000
KLGD trung bình (10 ngày) 70 P/E cơ bản 20.59
% Biến động giá 5 phiên 14.64 P/E pha loãng 20.59
% biến động giá 1 tháng 74.02 P/B 5.19
% biến động giá 3 tháng 105.17 EPS cơ bản (12 tháng) 5.40
% biến động giá 6 tháng 217.71 EPS pha loãng (12 tháng) 5.40
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 21.41
% biến động giá 1 năm Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 3.72
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 27.28
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
11/12/2018 111.20 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 111.20 111.20 111.20
10/12/2018 111.20 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 111.20 111.20 111.20
07/12/2018 111.20 14.20 14.64% 100 0.01 100 0.01 0 0.00 111.20 111.20 111.20
06/12/2018 97.00 12.60 14.93% 100 0.01 100 0.01 0 0.00 97.00 97.00 97.00
05/12/2018 84.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 84.40 84.40 84.40
04/12/2018 84.40 11.00 14.99% 100 0.01 100 0.01 0 0.00 84.40 84.40 84.40
03/12/2018 73.40 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 73.40 73.40 73.40
30/11/2018 73.40 9.50 14.87% 100 0.01 100 0.01 0 0.00 73.40 73.40 73.40
29/11/2018 63.90 0 0 300 0.02 300 0.02 0 0.00 63.90 63.90 63.90
28/11/2018 63.90 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63.90 63.90 63.90

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
957,279.51 1,088,765.46 1,039,270.29 1,016,815.96 1,158,442.72
Vốn chủ sở hữu
281,899.67 302,051.94 296,146.49 326,531.78 341,706.50
Doanh thu thuần
236,360.56 148,471.94 351,940.61 120,920.57 177,600.77
Lợi nhuận gộp
98,172.26 39,389.35 44,630.29 137,955.30 70,547.18
LN từ hoạt động SXKD
1,451.04 22,556.42 17,716.17 33,659.36 19,065.94
Lợi nhuận sau thuế
1,440.67 29,141.05 15,061.05 26,865.82 15,295.77
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
1,440.67 29,141.05 15,061.05 26,865.82 15,295.77
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
40.75 37.43 37.33 36.61
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
4.29 4.32 4.53 5.40
ROA (trailing 4 quý) %
6.68 6.84 7.07 8.03
ROE (trailing 4 quý) %
25.93 23.72 24.04 27.28

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
Tên giao dịch
Tên viết tắt Thuốc thú y trung ương Navetco
Trụ sở chính 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38225063
Fax +84 (28) 38225060
Số lượng nhân sự 282
Website www.navetco.com.vn
Vốn điều lệ 160,000,000,000
Chủ tịch HĐQT/TGĐ Phạm Quang Thái
Phó TGĐ Trần Xuân Hạnh
TV BKS/GĐ Tài chính Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên
TV HĐQT Hồ Cảnh Sơn
TV HĐQT Nguyễn Hiếu Liêm
TV HĐQT/Phó TGĐ Dương Mạnh Lân


 • Năm 1955: Tiền thân là Viện Quốc gia Vi trùng học và Bệnh lý gia súc được thành lập;
 • Năm 1975: Đổi tên thành Viện thú y và Bệnh lý gia súc trực thuộc Tổng Cục Nông nghiệp;
 • Năm 1985: Đổi tên thành Trung tâm thú y Nam Bộ;
 • Năm 1992: Đổi tên thành Công ty Thuốc Thú y Trung ương 2;
 • Năm 2004: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y Trung ương;
 • Ngày 14/11/2012: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn ban hành Quyết định số 2899/QĐ-BNN-ĐMDN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y Trung ương thành công ty cổ phần;
 • Ngày 30/01/2013: Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 • Ngày 05/11/2013: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 160 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký số 0300600417 thay đổi lần thứ 3 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ngày 28/02/2014: Trở thành công ty đại chúng;
 • Ngày 13/12/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 


 • Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thú y thủy sản;
 • Nghiên cứu khoa học về thú y, các phương pháp chuẩn đoán, phòng chống bệnh gia súc, gia cầm;
 • Dự trữ quốc gia về thuốc thú y, thú y thủy sản.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ