Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIN - Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (UPCOM)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
16.80 0.90 5.66% 15.90 18.20 13.60 16.80-16.80 300 0.01 100 Mua Bán


Thị giá vốn 428.40 Số cổ phiếu đang lưu hành 25,500,000.00
Giá mở cửa 16.80 SLCP giao dịch tự do 1,142,600
Dao động giá 52 tuần 11.00-17.00 Room còn lại NĐTNN 12,448,300
KLGD trung bình (10 ngày) 35,500 P/E cơ bản 7.60
% Biến động giá 5 phiên 5.00 P/E pha loãng 7.60
% biến động giá 1 tháng 15.86 P/B 0.93
% biến động giá 3 tháng 15.86 EPS cơ bản (12 tháng) 2.21
% biến động giá 6 tháng 28.24 EPS pha loãng (12 tháng) 2.21
% biến động giá từ đầu năm 68.00 Giá trị sổ sách 18.07
% biến động giá 1 năm 26.32 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.40
% biến động giá kể từ khi niêm yết 52.73 ROE (trailing 4 quý) % 12.70
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2020

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
19/04/2021 16.80 0.90 5.66% 300 5,040,000 300 0.01 0 0 16.80 16.80 16.80
16/04/2021 14.10 -2.40 -14.55% 400 6,360,000 400 0.01 0 0 16.50 16.50 14.10
15/04/2021 16.50 -0.10 -0.60% 1,200 19,800,000 1,200 0.02 0 0 16.50 16.50 16.50
14/04/2021 16.00 0.10 0.63% 13,500 224,040,000 13,500 0.22 0 0 16.60 16.70 16.00
13/04/2021 15.90 0 0 1,500 23,850,000 1,500 0.02 0 0 15.90 15.90 15.90
12/04/2021 15.90 0.40 2.58% 200 3,180,000 200 0.00 0 0 15.90 15.90 15.90
09/04/2021 15.50 -0.50 -3.13% 200 3,100,000 200 0.00 0 0 15.50 15.50 15.50
08/04/2021 16.00 -1.00 -5.88% 100 1,600,000 100 0.00 0 0 16.00 16.00 16.00
07/04/2021 17.00 0.20 1.19% 600 10,200,000 600 0.01 0 0 17.00 17.00 17.00
06/04/2021 16.80 1.60 10.53% 17,528 294,295,600 17,528 0.29 0 0 16.90 16.90 16.30

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
(Đã soát xét)
Q3 2020 Q4 2020
Tổng tài sản
525,457.56 505,329.28 502,123.74 494,659.24 508,301.81
Vốn chủ sở hữu
426,801.03 439,151.36 446,660.95 444,213.76 460,709.23
Doanh thu thuần
48,953.63 39,443.66 42,514.25 41,200.79 71,427.29
Lợi nhuận gộp
7,697.70 6,512.22 2,468.13 4,106.45 6,806.00
LN từ hoạt động SXKD
9,970.41 14,119.67 13,393.25 16,423.59 16,822.68
Lợi nhuận sau thuế
9,685.94 12,517.01 12,209.59 15,402.81 16,495.47
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
9,651.09 12,457.01 12,124.44 15,305.59 16,456.79
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
10.35 10.75 11.67 10.22
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
1.52 1.03 1.75 2.21
ROA (trailing 4 quý) %
7.55 5.14 8.68 10.90
ROE (trailing 4 quý) %
9.20 6.23 10.33 12.70

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Tên giao dịch
Tên viết tắt Kho vận ngoại thương VN
Trụ sở chính 406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39414919
Fax +84 (28) 39404770
Số lượng nhân sự 205
Website www.vinatrans.com
Vốn điều lệ 255,000,000,000


  • 1975: Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương miền Nam Việt Nam được thành lập;
  • 1976: Đổi tên thành Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam;
  • 1995: Tách Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh thành doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập;
  • 2010: Chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, vốn điều lệ 255 tỷ đồng;
  • 2014: Cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn UPCOM.

  • Giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;
  • Đại lý tàu biển, đại lý lưu cước gom và chia sẻ hàng, quản lý container, đại lý cho hãng giao nhận, đại lý cho các hãng chuyển phát nhanh, đại lý ký gửi hàng hóa;
  • Đại lý và tổng đại lý cho các hãng hàng không các dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách;
  • Môi giới và cho thuê tàu cho các chủ hàng và chủ tàu trong và ngoài nước;
  • Kinh doanh các lĩnh vực khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ