Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VSI - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
21.60 1.40 6.93% 20.20 21.60 18.80 20.20-21.60 6,020 0.13 100 Mua Bán


Thị giá vốn 285.12 Số cổ phiếu đang lưu hành 13,199,997.00
Giá mở cửa 20.20 SLCP giao dịch tự do 3,959,999
Dao động giá 52 tuần 11.53-29.00 Room còn lại NĐTNN 6,396,540
KLGD trung bình (10 ngày) 4,835 P/E cơ bản 8.49
% Biến động giá 5 phiên 0.47 P/E pha loãng 8.49
% biến động giá 1 tháng -18.49 P/B 1.46
% biến động giá 3 tháng -22.86 EPS cơ bản (12 tháng) 2.54
% biến động giá 6 tháng 1.48 EPS pha loãng (12 tháng) 2.54
% biến động giá từ đầu năm 56.52 Giá trị sổ sách 14.83
% biến động giá 1 năm 68.77 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 11.57
% biến động giá kể từ khi niêm yết -10.00 ROE (trailing 4 quý) % 15.77
 
* Chỉ số tài chính tính đến quý 3/2018

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
20/11/2018 21.60 1.40 6.93% 6,020 0.13 6,020 0.13 0 0.00 20.20 21.60 20.20
19/11/2018 20.20 0 0 850 0.02 850 0.02 0 0.00 19.15 20.80 19.15
16/11/2018 20.20 -1.30 -6.05% 15,300 0.31 15,300 0.31 0 0.00 21.50 21.70 20.00
15/11/2018 21.50 -0.95 -4.23% 6,840 0.14 6,840 0.14 0 0.00 22.45 21.50 20.90
14/11/2018 22.45 -0.15 -0.66% 1,120 0.02 1,120 0.02 0 0.00 21.60 23.90 21.15
13/11/2018 22.60 -1.70 -7.00% 3,680 0.08 3,680 0.08 0 0.00 24.30 23.00 22.60
12/11/2018 24.30 0 0 1,870 0.04 1,870 0.04 0 0.00 24.30 24.30 22.60
09/11/2018 24.30 1.50 6.58% 4,560 0.10 4,560 0.10 0 0.00 24.35 24.35 21.25
08/11/2018 22.80 -0.50 -2.15% 4,200 0.09 4,200 0.09 0 0.00 23.30 23.80 21.70
07/11/2018 23.30 -1.60 -6.43% 3,910 0.09 3,910 0.09 0 0.00 24.90 23.95 23.20

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018
(Đã soát xét)
Q3 2018
Tổng tài sản
537,527.26 576,055.63 593,608.85 598,826.15 685,530.25
Vốn chủ sở hữu
199,612.82 223,672.59 228,593.13 196,768.09 202,948.31
Doanh thu thuần
43,673.67 213,640.90 70,244.21 111,000.47 195,027.86
Lợi nhuận gộp
9,371.19 14,354.76 12,145.41 13,466.07 16,353.18
LN từ hoạt động SXKD
6,250.13 15,564.51 6,299.34 7,835.08 8,107.94
Lợi nhuận sau thuế
4,927.60 16,272.55 4,620.44 5,832.36 6,180.23
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
4,927.44 16,271.45 4,813.10 6,053.66 6,447.67
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
26.89 12.88 12.34 11.25 9.55
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
2.34 2.35 2.43 2.43 2.54
ROA (trailing 4 quý) %
6.90 6.35 5.98 5.56 5.47
ROE (trailing 4 quý) %
15.21 14.39 15.15 15.11 15.77

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước
Tên giao dịch WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JS CO.
Tên viết tắt Đầu tư & XD Cấp thoát nước
Trụ sở chính Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 38475166
Fax +84 (28) 38475161
Số lượng nhân sự 426
Website www.waseco.com.vn
Vốn điều lệ 132,000,000,000
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tất Thắng


 • 1975: Thành lập Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam trên cơ sở Quốc gia Thủy cục (cơ quan chuyên quản lý về nước sạch của chế độ cũ);
 • 1977: Đổi tên Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam thành Công ty Xây dựng Cấp thoát nước số 2;
 • 2001: Đổi tên Công ty Xây dựng Cấp thoát nước số 2 thành Công ty Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước - Công ty Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng;
 • 2005: Chuyển thành công ty trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam;
 • 2008: Bộ Xây dựng quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty sang hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là 120 tỷ đồng;
 • 2010: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE);
 • 2011: Niêm yết bổ sung 1,2 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ Công ty lên 132 tỷ.

 • Thi công, tổng thầu thi công xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường;
 • Thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường;
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành nước;
 • Tư vấn đầu tư xây dựng khảo sát, thiết kế các công trình cấp thoát nước đô thị, nông thôn, nhà máy và khu công nghiệp;
 • Sản xuất, kinh doanh nước sạch;
 • Đầu tư kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng.
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Địa Lợi 95%
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ