Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

YTC - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (UPCOM)

Ngành: Dược phẩm và Y tế

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 48.50 55.70 41.30 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua Bán


Thị giá vốn 149.38 Số cổ phiếu đang lưu hành 3,080,000.00
Giá mở cửa 0.00 SLCP giao dịch tự do 2,310,000
Dao động giá 52 tuần 27.50-97.00 Room còn lại NĐTNN 1,475,300
KLGD trung bình (10 ngày) 100 P/E cơ bản 11.37
% Biến động giá 5 phiên 0.00 P/E pha loãng 11.37
% biến động giá 1 tháng 1.25 P/B 2.81
% biến động giá 3 tháng -37.98 EPS cơ bản (12 tháng) 4.26
% biến động giá 6 tháng -4.90 EPS pha loãng (12 tháng) 4.26
% biến động giá từ đầu năm Giá trị sổ sách 17.28
% biến động giá 1 năm 14.12 Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 4.33
% biến động giá kể từ khi niêm yết ROE (trailing 4 quý) % 23.27
 
* Chỉ số tài chính tính đến hết năm 2017

Thống kê giao dịch


Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi Tổng KLGD: Tổng GTGD KLGD khớp lệnh GTGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận GTGD thỏa thuận Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất
22/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
21/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
20/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
19/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
18/02/2019 48.50 0 0 1,000 0.05 1,000 0.05 0 0.00 48.50 48.50 48.50
15/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
14/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
13/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
12/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50
11/02/2019 48.50 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.50 48.50 48.50

Chỉ tiêu tài chính


  Biểu đồ: Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q2 2013
Tổng tài sản
458,451.03 461,193.11 466,993.50 542,484.57 619,018.59
Vốn chủ sở hữu
37,904.32 50,567.38 54,071.09 42,699.52 48,362.76
Doanh thu thuần
88,047.99 113,392.55 104,643.21 108,543.25 124,695.21
Lợi nhuận gộp
14,876.43 13,968.47 13,850.17 10,607.34 14,482.48
LN từ hoạt động SXKD
5,464.63 5,752.55 3,348.80 -2,950.43 3,524.23
Lợi nhuận sau thuế
5,427.65 6,287.64 4,126.99 -5,937.35 5,189.11
Lợi ích cổ đông công ty mẹ
5,427.65 6,287.64 4,126.99 -5,937.35 5,189.11
Biên lãi gộp (trailing 4 quý) %
EPS (trailing 4 quý) VNĐ
ROA (trailing 4 quý) %
ROE (trailing 4 quý) %

Thông tin doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch
Tên viết tắt XNK Y tế TP.HCM
Trụ sở chính 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6,, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại +84 (28) 39304372
Fax +84 (28) 39306909
Số lượng nhân sự 147
Website www.yteco.vn
Vốn điều lệ 30,800,000,000


  • Năm 1984: Công ty Cung ứng Thuốc được thành lập;
  • Năm 1989: Đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu Y tế thành phố Hồ Chí Minh;
  • Ngày 01/08/2001: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ 28 tỷ đồng;
  • Năm 2012: Trở thành công ty đại chúng;
  • Ngày 03/08/2017: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

  • Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm và thuốc;
  • Kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế;
  • Kinh doanh cho thuê kho bãi, văn phòng;
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ
Tên doanh nghiệp Tỷ lệ nắm giữ