Mã Chứng Khoán   Tin tức  

AGG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
37.95 1.95 5.42% 36.00 38.50 33.50 36.00-38.20 259,400 95.67 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
15/01/2021 99,417 Bán Đã xong 99,417 0 12/01/2021 12/01/2021
11/12/2020 24,667 Mua Đã xong 74,750 99,417 10/12/2020 11/12/2020
16/04/2020 74,450 Mua Đã xong 0 74,750 01/04/2020 10/04/2020