Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
8.30 0.54 6.96% 7.76 8.30 7.22 8.30-8.30 12,800 0.11 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD