Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVG - Công ty Cổ phần Hùng Vương (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
4.97 0 0 4.97 5.31 4.63 4.90-5.00 228,850 1.13 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
15/06/2016 5,000,000 Mua Đã xong 0 5,000,000 10/05/2016 09/06/2016
10/08/2015 5,000,000 Mua Đã xong 0 0 08/07/2015 06/08/2015
01/07/2014 5,000,000 Mua Đã xong 0 0 13/06/2014 30/06/2014
29/06/2012 1,260,320 Bán Đã xong 1,260,320 0 18/06/2012 27/06/2012
06/07/2011 6,260,320 Mua Đã xong 1,260,320 1,260,320 01/04/2011 01/07/2011
14/01/2011 3,000,000 Mua Đã xong 0 1,260,320 14/10/2010 14/01/2011