Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KDH - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE)

Ngành: Bất động sản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
26.20 0 0 26.20 28.00 24.40 26.15-26.50 118,540 3.12 70 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
17/03/2014 4,331,240 Bán Đã xong 4,331,240 0 26/03/2014 26/03/2014
17/03/2014 4,331,240 Bán Đã xong 4,331,240 0 26/03/2014 26/03/2014
13/09/2013 2,400,000 Mua Đã xong 2,200,000 4,331,240 14/08/2013 12/09/2013
13/09/2013 2,400,000 Mua Đã xong 2,200,000 4,331,240 14/08/2013 12/09/2013
23/10/2012 1,200,000 Mua Đã xong 1,000,000 2,200,000 12/09/2012 16/10/2012
23/10/2012 1,200,000 Mua Đã xong 1,000,000 2,200,000 12/09/2012 16/10/2012
02/03/2012 1,000,000 Mua Đã xong 0 1,000,000 30/01/2012 29/02/2012
02/03/2012 1,000,000 Mua Đã xong 0 1,000,000 30/01/2012 29/02/2012