Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC - Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (HOSE)

Ngành: Truyền thông

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
8.50 -0.29 -3.30% 8.79 9.40 8.18 8.18-8.98 150 0.00 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
17/12/2010 314,350 Mua Đã xong 188,890 240,890 15/10/2010 15/12/2010
06/10/2010 500,000 Mua Đã xong 3,240 188,890 03/08/2010 01/10/2010
30/09/2009 0 Mua Đã xong 0 3,240 30/09/2009 30/09/2009
22/08/2007 8,000 Bán Đã xong 8,000 0 16/08/2007 20/08/2007