Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SAV - Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE)

Ngành: Xây dựng và Vật liệu

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
20.70 -0.10 -0.48% 20.80 22.25 19.35 20.40-20.80 5,730 1.18 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
19/09/2014 395,770 Bán Đã xong 395,770 395,770 20/08/2014 18/09/2014
19/09/2014 395,770 Bán Đã xong 395,770 395,770 20/08/2014 18/09/2014
27/05/2014 395,770 Bán Đã xong 395,770 395,770 08/05/2014 22/05/2014
27/05/2014 395,770 Bán Đã xong 395,770 395,770 08/05/2014 22/05/2014
14/03/2012 141,030 Mua Đã xong 362,190 395,770 12/12/2011 12/03/2012
14/03/2012 141,030 Mua Đã xong 362,190 395,770 12/12/2011 12/03/2012
16/11/2011 200,000 Mua Đã xong 303,220 362,190 15/08/2011 11/11/2011
16/11/2011 200,000 Mua Đã xong 303,220 362,190 15/08/2011 11/11/2011
07/10/2010 454,100 Bán Đã xong 454,100 303,220 27/07/2010 27/09/2010
07/10/2010 454,100 Bán Đã xong 454,100 303,220 27/07/2010 27/09/2010