Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SFI - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
39.70 0.20 0.51% 39.50 42.25 36.75 38.30-39.70 2,620 1.03 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
20/08/2020 1,480,000 Mua Đã xong 220,012 1,700,012 05/08/2020 19/08/2020
04/08/2020 30,000 Mua Đã xong 220,012 250,012 23/07/2020 04/08/2020
20/05/2020 60,000 Mua Đã xong 160,012 220,012 15/05/2020 15/05/2020
23/10/2019 5,000 Mua Đã xong 155,012 160,012 17/10/2019 22/10/2019
24/06/2019 25,000 Mua Đã xong 130,012 155,012 21/06/2019 28/06/2019
06/05/2016 90,000 Mua Đã xong 40,012 130,012 22/04/2016 30/04/2016
06/05/2016 90,000 Mua Đã xong 40,012 130,012 22/04/2016 30/04/2016
22/10/2015 30,009 Mua Đã xong 10,003 40,012 07/10/2015 19/10/2015
22/10/2015 30,009 Mua Đã xong 10,003 40,012 07/10/2015 19/10/2015
23/04/2015 10,003 Mua Đã xong 0 10,003 01/04/2015 17/04/2015