Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SMC - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HOSE)

Ngành: Tài nguyên cơ bản

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
14.70 0 0 14.70 15.70 13.70 14.30-15.00 244,060 3.58 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
08/04/2020 24,400 Mua Đã xong 47,350 71,750 31/03/2020 31/03/2020
20/12/2019 19,250 Mua Đã xong 28,100 47,350 18/12/2019 18/12/2019
16/05/2019 28,100 Mua Đã xong 0 28,100 14/05/2019 14/05/2019
31/08/2018 6,718 Bán Đã xong 6,718 0 31/08/2018 31/08/2018
31/12/2009 0 Mua Đã xong 0 6,718 31/12/2009 31/12/2009