Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TPC - Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (HOSE)

Ngành: Hóa chất

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 11.75 12.55 10.95 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
29/11/2010 2,038,620 Mua Đã xong 1,123,020 3,161,640 03/09/2010 27/11/2010
17/06/2010 2,500,000 Mua Đã xong 661,640 1,123,020 15/04/2010 16/06/2010
22/01/2009 500,000 Mua Đã xong 254,000 661,640 17/11/2008 14/01/2009
20/05/2008 1,000,000 Mua Đã xong 0 254,000 12/02/2008 11/05/2008