Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE)

Ngành: Thực phẩm & Đồ uống

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
124.40 3.60 2.98% 120.80 129.20 112.40 120.40-124.40 1,078,610 132.50 50 Mua BánNgày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
26/08/2019 558 Mua Đã xong 309,541 310,099 22/08/2019 22/08/2019
26/07/2019 13,433 Mua Đã xong 296,108 309,541 19/07/2019 19/07/2019
17/05/2019 16,742 Mua Đã xong 279,938 296,108 13/05/2019 13/05/2019
17/01/2019 3,728 Mua Đã xong 276,210 279,938 11/01/2019 11/01/2019
18/12/2018 8,901 Mua Đã xong 267,309 276,210 14/12/2018 14/12/2018
13/11/2018 6,132 Mua Đã xong 261,177 267,309 05/11/2018 05/11/2018
26/09/2018 9,822 Mua Đã xong 251,355 261,177 08/09/2018 08/09/2018
13/08/2018 44,675 Mua Đã xong 206,680 251,355 09/08/2018 09/08/2018
10/05/2018 16,865 Mua Đã xong 189,815 206,680 09/04/2018 30/04/2018
11/01/2018 14,906 Mua Đã xong 174,909 189,815 05/01/2018 05/01/2018