Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

T12 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (UPCOM)

Ngành: Bán lẻ

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
0.00 0 0 20.00 28.00 12.00 0.00-0.00 0 0.00 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
01/04/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
31/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
30/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
23/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
19/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
18/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
17/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
16/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
13/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
12/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
11/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
10/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
09/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
06/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
05/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
04/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
03/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
02/03/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
28/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
27/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
26/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
25/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
24/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
21/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
20/02/2020 20.00 0% 0 0 NaN 0 0 NaN 0