Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TDP - Công ty Cổ phần Thuận Đức (HOSE)

Ngành: Hàng & Dịch vụ công nghiệp

Giá hiện tại Thay đổi: % Thay đổi Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị Tỉ lệ ký quỹ Giao dịch
27.30 0.30 1.11% 27.00 28.85 25.15 27.30-28.40 4,430 1.25 100 Mua BánNgày Giá % Thay đổi Số lệnh đặt mua Khối lượng đặt mua KLTB 1 lệnh mua Số lệnh đặt bán Khối lượng đặt bán KLTB 1 lệnh bán Chênh lệch
KL Mua - Bán
23/07/2021 27.30 1.11% 0 0 NaN 0 0 NaN 0
22/07/2021 27.00 -4.26% 12 53,300 4,442 34 72,000 2,118 -18,700
21/07/2021 28.20 2.17% 22 61,700 2,805 22 58,200 2,645 3,500
20/07/2021 27.60 0% 14 61,400 4,386 20 62,000 3,100 -600
19/07/2021 27.60 4.15% 14 59,100 4,221 20 59,100 2,955 0
16/07/2021 26.50 -4.68% 28 73,500 2,625 11 19,900 1,809 53,600
15/07/2021 27.80 0.18% 22 72,900 3,314 20 67,200 3,360 5,700
14/07/2021 27.75 2.4% 17 62,400 3,671 18 60,100 3,339 2,300
13/07/2021 27.10 0.37% 19 83,200 4,379 19 88,200 4,642 -5,000
12/07/2021 27.00 -2.53% 14 54,400 3,886 12 56,800 4,733 -2,400
09/07/2021 27.70 -2.12% 17 59,800 3,518 31 81,600 2,632 -21,800
08/07/2021 28.30 3.28% 13 51,100 3,931 24 65,900 2,746 -14,800
07/07/2021 27.40 1.11% 12 51,200 4,267 10 42,600 4,260 8,600
06/07/2021 27.10 -0.37% 15 56,500 3,767 14 58,600 4,186 -2,100
05/07/2021 27.20 0.37% 14 54,900 3,921 24 59,600 2,483 -4,700
02/07/2021 27.10 -0.37% 15 52,500 3,500 14 47,500 3,393 5,000
01/07/2021 27.20 0.74% 13 51,500 3,962 13 52,500 4,038 -1,000
30/06/2021 27.00 -0.74% 30 61,100 2,037 27 56,600 2,096 4,500
29/06/2021 27.20 -0.37% 15 51,800 3,453 23 54,000 2,348 -2,200
28/06/2021 27.30 0% 18 37,800 2,100 24 33,500 1,396 4,300
25/06/2021 27.30 1.87% 24 19,200 800 32 25,000 781 -5,800
24/06/2021 26.80 0% 13 15,400 1,185 30 37,400 1,247 -22,000
23/06/2021 26.80 2.88% 24 17,100 713 33 42,100 1,276 -25,000
22/06/2021 26.05 -4.58% 21 148,200 7,057 27 159,600 5,911 -11,400
21/06/2021 27.30 -0.18% 40 169,000 4,225 47 197,000 4,191 -28,000
18/06/2021 27.35 -0.55% 30 164,100 5,470 40 175,500 4,388 -11,400
17/06/2021 27.50 1.48% 32 164,200 5,131 38 185,200 4,874 -21,000
16/06/2021 27.10 0.37% 30 163,700 5,457 25 160,900 6,436 2,800
15/06/2021 27.00 0.75% 29 165,900 5,721 33 182,200 5,521 -16,300
14/06/2021 26.80 0% 53 172,700 3,258 31 176,600 5,697 -3,900