Trang chủGiao dịch trực tuyếnTrung tâm phân tíchHỗ trợ
Tìm kiếm
Ngân hàng không được cho vay chứng khoán quá 3% vốn tự có
NDHMoney - 19 Tháng Sáu 2011        -
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, vừa được NHNN công bố.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo dự thảo thông tư được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến, nội dung đáng chú ý chính là việc giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 3% vốn tự có của  ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay dư nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các ngân hàng thương mại nhà nước khoảng 2,5% vốn tự có, của ngân hàng thương mại cổ phần khoảng 4,5% vốn tự có, của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 1,9% vốn tự có và tổng dư nợ cho vay khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thực hiện Nghị định số 141 về mức vốn pháp định của TCTD, cơ bản đến 31/12/2010 các TCTD phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định, trong đó đối với NHTM phải có tối thiểu 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Khi đó, mức vốn tự có của các NHTM sẽ tăng cao hơn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, với tỷ lệ giới hạn 3% là phù hợp với tình hình thực tế và việc mức vốn tự có sẽ tăng lên khi có đủ mức vốn pháp định, sẽ vẫn đảm bảo an toàn cho TCTD trong hoạt động cấp tín dụng này, không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, số dư cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu sẽ cao hơn hiện nay.

Về điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, đáng chú ý là quy định tổ chức tín dụng phải có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 3% và trích lập đủ số tiền dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật. Trước và sau khi cấp tín dụng phải đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả, có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 10% trở lên.

Dự thảo thông tư quy định, tài sản có hệ số rủi ro bằng 250% gồm: các khoản cho vay nhằm mục đích đầu tư, kinh doanh chứng khoán; Các khoản cho vay các công ty chứng khoán; Các khoản cho vay nhằm mục đích kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng nêu rõ, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn gồm: Đối với ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 30%; Đối với công ty tài chính: 40%

Dự thảo thông tư cũng quy định, hàng ngày, tổ chức tín dụng (trừ công ty cho thuê tài chính), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi không được vượt quá tỷ lệ 80% đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 85% đối với công ty tài chính.

Đăng nhập để xem tin tức trong danh mục.

Đăng kýnếu chưa có tài khoản.