Trang chủGiao dịch trực tuyếnTrung tâm phân tíchHỗ trợ
Tìm kiếm
BTP: Giải trình ý kiến loại trừ trong BCTC soát xét 6 tháng năm 2011
HOSE - 29 Tháng Chín 2011        -
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa giải trình các vấn đề ngoại trừ trong BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

Công ty chưa đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối kỳ vốn vay dài hạn 135.007.958.042 đồng (chênh lệnh tỷ giá giữa ngày 31/12/2010 so với 30/6/2011). Khoản chênh lệch tỷ giá này công ty đánh giá vào cuối năm tài chính 31/12/2011.

Công ty chưa trích trước khoản tiền lãi của hợp đồng ủy thác quản lý vốn 2.030.000.000 đồng. Do hợp đồng này đến hạn vào tháng 9 trọn trong năm tài chính nên 6 tháng công ty chưa trích.

Giá điện đầu năm là giá tạm tính theo công văn số 1008/EVN-TCKT ngày 30/3/2011. Nguyên nhân do công ty chưa đàm phán xong giá điện với Tập đoàn và công ty mua bán điện, khi có giá điện chính thức sẽ điều chỉnh doanh thu theo giá điện mới.

Công ty tạm trích chi phí sửa chữa lớn 54.162.146.436 đồng căn cứ vào kế hoạch của công ty lập. Tuy nhiên kế hoạch tài chính 2011 chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt (do chưa có giá điện chính thức 2011). Lí do công ty tạm trích là do đặc thù của các nhà máynhiệt điện những tháng đầu năm mùa khô không thể dừng máy sửa chữa để đáp ứng như cầu điện của hệ thống điện quốc gia. Do vậy Công tác sửa chữa lớn thường làm vào quý 3 và quý 4. Vì vậy công ty tạm trích trước chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch năm của công ty.

Tin mới hơn
26/05/2016 HKB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát
26/05/2016 HKB: CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát đã bán 200.000 CP
26/05/2016 HKB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát
26/05/2016 HKB: CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát đã bán 200.000 CP
26/05/2016 VNF: Công ty cổ phần Transimex-Saigon đăng ký mua 712.800 CP
26/05/2016 HKB: CTCP Quản lý Quỹ Việt Cát đã bán 200.000 CP
26/05/2016 VNF: Công ty cổ phần Transimex-Saigon đã mua 6.800 CP
26/05/2016 PVR: Bùi Văn Phú Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT đã mua 4.900 CP
26/05/2016 NTP: Vũ Thị Minh Nhật Trưởng Ban kiểm soát đã mua 6.200 CP
26/05/2016 TTB: Phùng Văn Thiện đã bán 22.100 CP
Tin cũ hơn
29/09/2011 HBB: Được chấp thuận niêm yết bổ sung 105 triệu CP
29/09/2011 GGG: 6/10 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20:1
29/09/2011 UDC: Giải trình biến động giá cổ phiếu
29/09/2011 CT3: Chấp thuận được đăng ký giao dịch bổ sung 1 triệu cp
29/09/2011 TH1: Đã mua 155.400 cổ phiếu quỹ
29/09/2011 VMC: VDS giao dịch bất thành 600.000 CP
29/09/2011 PTL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét
29/09/2011 MAFVF1: Đầu tư Hà Việt đăng ký mua 100.000 CCQ
29/09/2011 IJC: BIDV đăng ký bán 2 triệu CP
29/09/2011 HSG: Thành lập chi nhánh tại Long An
Đăng nhập để xem tin tức trong danh mục.

Đăng kýnếu chưa có tài khoản.