Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
VID 5.72 0.40 6.99 12,320 9.60 0.64
NBB 21.50 1.50 6.98 2,376,900 29.17 0.79
HID 3.17 0.22 6.94 1,381,740 5.16 0.66
APC 24.00 1.65 6.88 352,510 7.45 3.44
UIC 29.80 2.05 6.88 51,800 5.87 5.42
CYC 1.75 0.12 6.86 1,990 -1.90 -0.99
APG 5.10 0.35 6.86 310,460 2.88 1.90
HAP 3.52 0.24 6.82 571,050 22.31 0.17
EMC 14.80 1.00 6.76 30 139.83 0.11
PLX 0.00 48.90 0.00 4,820,970 13.55 3.61