Trang chủGiao dịch trực tuyếnTrung tâm phân tíchHỗ trợ
Tìm kiếm
VSC: Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã mua 4.500 CP
HOSE - 20 Tháng Hai 2012        -
Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt – cổ đông lớn của CTCP Container Việt Nam (VSC) đã mua 4.500 CP và bán bất thành 300.000 CP.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư CK Bản Việt

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có

Mã chứng khoán: VSC

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.407.110 CP, chiếm tỷ lệ 5,93% trên tổng số Cp đang lưu hành

Số lượng CP đăng ký mua: 300.000 CP

Số lượng CP đăng ký bán 300.000 CP

Số lượng CP đã mua: 4.500 CP; Bán: 0 CP

Số lượng cp nắm giữ sau khi thực hiện GD: 1.411.610 cp, chiếm 5,94% trên tổng số Cp đang lưu hành

Mục đích thực hiện GD: tái cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện GD: từ 19/12/2011 đến 19/02/2012

Lý do không thực hiện hết giao dịch: Diễn biến giá không phù hợp

Đăng nhập để xem tin tức trong danh mục.

Đăng kýnếu chưa có tài khoản.