Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 6 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
DVP 19/06/2019 20/06/2019 28/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 28/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

TVT 19/06/2019 20/06/2019 25/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 25/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 100% /mệnh giá (10000 đồng/cổ phiếu).

SAL 19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 15/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 3,8200% /mệnh giá (382 đồng/cổ phiếu).

SHS 19/06/2019 20/06/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 15/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

PAC 19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam trả cổ tức Đợt 3 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 10/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

DNS 19/06/2019 20/06/2019 10/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 10/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 9,5000% /mệnh giá (950 đồng/cổ phiếu).

BDT 20/06/2019 21/06/2019 09/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/06/2019
Thời gian thanh toán : 09/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 6,0600% /mệnh giá (606 đồng/cổ phiếu).

PTX 19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 01/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 13% /mệnh giá (1300 đồng/cổ phiếu).

DSV 19/06/2019 20/06/2019 01/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 01/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

PRO 19/06/2019 20/06/2019 30/06/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (PRO) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  19-06-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-06-2019
Thời gian thực hiện: 30-06-2019
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau -

BLW 19/06/2019 20/06/2019 27/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2019
Thời gian thanh toán : 27/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 1,2900% /mệnh giá (129 đồng/cổ phiếu).

DGC 20/06/2019 Niêm yết thêm

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 16.169.805
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 123.973.616
Ngày chính thức giao dịch: 20-06-2019

ASG 27/02/2019 28/02/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/02/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

QSP 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 16% /mệnh giá (1600 đồng/cổ phiếu).

DVW 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 25% /mệnh giá (2500 đồng/cổ phiếu).

VRE 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vincom Retail trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10,5000% /mệnh giá (1050 đồng/cổ phiếu).

HTI 23/05/2019 24/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

SAV 24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 27/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

LDW 24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  24-05-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 27-05-2019
Thời gian thực hiện: 20-06-2019
Địa điểm thực hiện: 50 Hùng Vương, Phường 9 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

HRB 24/05/2019 27/05/2019 20/06/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương Mại (HRB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  24-05-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 27-05-2019
Thời gian thực hiện: 20-06-2019
Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty -