Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 8 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
TVH 23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2019
Thời gian thanh toán : 16/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 21,9100% /mệnh giá (2191 đồng/cổ phiếu).

MBN 23/08/2019 26/08/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2019
Thời gian thanh toán : 16/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

VIX 26/08/2019 23/08/2019 16/09/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26-08-2019
Thời gian thực hiện: 16-09-2019
Địa điểm thực hiện: Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Nội dung: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VFG 22/08/2019 23/08/2019 12/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/08/2019
Thời gian thanh toán : 12/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

CTT 23/08/2019 26/08/2019 10/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/08/2019
Thời gian thanh toán : 10/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

HST 22/08/2019 23/08/2019 06/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/08/2019
Thời gian thanh toán : 06/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 3,5000% /mệnh giá (350 đồng/cổ phiếu).

TPP 23/08/2019 Niêm yết thêm

 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (TPP) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.762.111
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 20.000.000
Ngày chính thức giao dịch: 23-08-2019

VC1 23/07/2019 24/07/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/07/2019
Thời gian thanh toán : 23/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

VW1 30/07/2019 31/07/2019 23/08/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1 (VW1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-07-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 31-07-2019
Thời gian thực hiện: 23-08-2019
Địa điểm thực hiện: Số 56, ngõ 82 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

VSM 31/07/2019 01/08/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Container Miền Trung trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 31/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2019
Thời gian thanh toán : 23/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

SZE 08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/08/2019
Thời gian thanh toán : 23/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

CCH 08/08/2019 09/08/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/08/2019
Thời gian thanh toán : 23/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

NHH 09/08/2019 12/08/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/08/2019
Thời gian thanh toán : 23/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

CCI 13/08/2019 14/08/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/08/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/08/2019
Thời gian thanh toán : 23/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

MCH 23/08/2019 26/08/2019 23/08/2019 Phát hành cổ phiếu

 Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan (MCH) phát hành cổ phiếu thưởng:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26-08-2019
Tỷ lệ thực hiện: 15%.

BDT 22/08/2019 23/08/2019 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 23-08-2019
Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2019 Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
Nội dung:
+ Công bố Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng cơ cấu số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ 03 thành viên thành 05 thành viên;
+ Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng tháp về việc cử người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp;
+ Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
+ Đề cử danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
+ HĐQT họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT;
+ Một số nội dung quan trọng khác.

BDC 23/08/2019 26/08/2019 01/01/0001 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26-08-2019
Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/08/2019 đến ngày 10/09/2019
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty
Nội dung:
+ Thông qua cổ đông về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP không thông qua chào mua công khai;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nếu có.

MCP 23/08/2019 26/08/2019 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  23-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26-08-2019
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Số 18 Lũy Bán Bích – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú – TP. HCM
Nội dung: Sửa đổi Điều lệ Công ty

SCC 23/08/2019 26/08/2019 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long Tỉnh Hòa Bình (SCC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 26-08-2019
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nội dung:
+ Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.