Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 6 2018
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
HMS 21/06/2018 22/06/2018 25/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 25/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

PIA 20/06/2018 21/06/2018 23/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/06/2018
Thời gian thanh toán : 23/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 18% /mệnh giá (1800 đồng/cổ phiếu).

PVR 21/06/2018 22/06/2018 13/07/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Ngày giao dịch không hưởng quền: 21-06-2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 22-06-2018.
Thời gian thực hiện: 13-07-2018
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
Nội dung lấy ý kiến: Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội

CSM 21/06/2018 22/06/2018 11/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 11/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 4% /mệnh giá (400 đồng/cổ phiếu).

NBR 21/06/2018 22/06/2018 09/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đường Sắt Nghĩa Bình trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 09/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

YRC 21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 06/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 7,5000% /mệnh giá (750 đồng/cổ phiếu).

RAT 21/06/2018 22/06/2018 06/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 06/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

HDB 20/06/2018 21/06/2018 05/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/06/2018
Thời gian thanh toán : 05/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 13% /mệnh giá (1300 đồng/cổ phiếu).

TV3 21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 05/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

CHP 21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 05/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

HC3 21/06/2018 22/06/2018 05/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/06/2018
Thời gian thanh toán : 05/07/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

SVJ 20/06/2018 21/06/2018 28/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/06/2018
Thời gian thanh toán : 28/06/2018
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

FRT 21/06/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) niêm yết bổ sung 28.000.000 cổ phiếu  
Số cổ phiếu niêm yết thêm: 28.000.000
Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 68.000.000 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13-06-2018
Ngày chính thức giao dịch: 21-06-2018

HID 21/06/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Halcom Vietnam (HID) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số cổ phiếu niêm yết thêm: 947.677
Tổng số cổ phiếu niêm yết sau thay đổi: 32.554.298
Ngày niêm yết có hiệu lực: 08-06-2018
Ngày chính thức giao dịch: 21-06-2018

PBP 23/03/2018 26/03/2018 21/06/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PBP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-03-2018
Ngày đăng ký cuối cùng:26-03-2018
Thời gian thực hiện: 21-06-2018
Địa điểm thực hiện: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

AUM 18/04/2018 19/04/2018 21/06/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  18-04-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 19-04-2018
Thời gian thực hiện:
+ 20-06-2018: Đại hội dự trù + 21-06-2018: Đại hội chính thức
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành

QSP 18/05/2018 21/05/2018 21/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/05/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2018
Thời gian thanh toán : 21/06/2018
Tỷ lệ thực hiện : 16% /mệnh giá (1600 đồng/cổ phiếu).

CNH 25/05/2018 28/05/2018 21/06/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (CNH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  25-05-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 28-05-2018
Thời gian thực hiện: 21-06-2018
Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang – Số 5 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

STP 29/05/2018 30/05/2018 21/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2018
Thời gian thanh toán : 21/06/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

QNU 29/05/2018 30/05/2018 21/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/05/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2018
Thời gian thanh toán : 21/06/2018
Tỷ lệ thực hiện : 3,1300% /mệnh giá (313 đồng/cổ phiếu).