Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 10 2018
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
VOC 19/10/2018 22/10/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/10/2018
Thời gian thanh toán : 20/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 13% /mệnh giá (1300 đồng/cổ phiếu).

PPS 18/10/2018 19/10/2018 15/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2018
Thời gian thanh toán : 15/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

RBC 19/10/2018 22/10/2018 09/11/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su (RBC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-10-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 22-10-2018
Thời gian thực hiện: 09-11-2018
Địa điểm thực hiện: 64 Trương Định, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.
Nội dung:
+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020;
+ Một số nội dung khác.

SBV 19/10/2018 22/10/2018 09/11/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (SBV) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-10-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 22-10-2018
Thời gian thực hiện: 09-11-2018
Địa điểm thực hiện: Phòng họp nhà máy 1, 87/1 Quốc lộ 1A, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Nội dung:
+ Thông qua việc chấm dứt hoạt  động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam và Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam tiếp tục tiếp quản và thực hiện dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 2 kể từ ngày Chi nhánh chấm dứt hoạt động;
+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018: Không quá 5% lợi nhuận sau thuế;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

IN4 19/10/2018 22/10/2018 08/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần In số 4 trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/10/2018
Thời gian thanh toán : 08/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

PPS 18/10/2018 19/10/2018 07/11/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18-10-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 19-10-2018
Thời gian thực hiện: 07-11-2018
Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty tại tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Nội dung:
 Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Quốc Vinh theo nguyện vọng cá nhân, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

TL4 18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2018
Thời gian thanh toán : 31/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

TV4 18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2018
Thời gian thanh toán : 31/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 3,6820% /mệnh giá (368,2 đồng/cổ phiếu).

NDX 18/10/2018 19/10/2018 31/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2018
Thời gian thanh toán : 31/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

TMS 19/10/2018 22/10/2018 31/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Transimex trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/10/2018
Thời gian thanh toán : 31/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

TCT 18/10/2018 19/10/2018 30/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/10/2018
Thời gian thanh toán : 30/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).

BLW 19/10/2018 Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (BLW) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 11.168.800 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 19-10-2018
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.000 đồng/cổ phiếu

GEG 30/08/2018 31/08/2018 19/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 31/08/2018
Thời gian thanh toán : 19/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

PME 24/09/2018 25/09/2018 19/10/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Pymepharco (PME) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24-09-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 25-09-2018
Thời gian thực hiện: 19-10-2018
Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 166 – 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc 44 Đồng Nai, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung:
+ Thông qua việc nâng giới hạn sở hữu đầu tư nước ngoài tại Pymepharco từ 49% lên 100%, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để đảm bảo điều kiện và các vấn đề liên quan;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ nhằm bảo đảm phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy chế quản trị công ty đại chúng;
+ Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021);
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

VIT 01/10/2018 02/10/2018 19/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/10/2018
Thời gian thanh toán : 19/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

TMG 04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04-10-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 05-10-2018
Thời gian thực hiện: 19-10-2018
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico – Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên.
Nội dung:
Biểu quyết các nội dung của đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018 – 2020 và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty TMC theo quy định của pháp luật

SSI 04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/10/2018
Thời gian thanh toán : 19/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

HHN 05/10/2018 08/10/2018 19/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trả cổ tức Đợt 1 năm 2012 và 2013 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/10/2018
Thời gian thanh toán : 19/10/2018
Tỷ lệ thực hiện : 2,2500% /mệnh giá (225 đồng/cổ phiếu).

TMS 19/10/2018 22/10/2018 19/10/2018 Phát hành cổ phiếu

 Công ty Cổ phần Transimex phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2018
Tỷ lệ thực hiện 100:10
Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.319.037.

PMP 18/10/2018 19/10/2018 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18-10-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 19-10-2018
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ
Nội dung:
 Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023