Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 8 2018
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
MH3 17/08/2018 20/08/2018 20/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2018
Thời gian thanh toán : 20/09/2018
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

MRF 17/08/2018 20/08/2018 12/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần MERUFA trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2018
Thời gian thanh toán : 12/09/2018
Tỷ lệ thực hiện : 4% /mệnh giá (400 đồng/cổ phiếu).

BED 20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20-08-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 21-08-2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12-09-2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Nội dung: Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình xây dựng 

CC4 20/08/2018 21/08/2018 12/09/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20-08-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 21-08-2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/09/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty – Tầng 7 – Tòa nhà ICON4: 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội
Nội dung: Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

MSI 17/08/2018 20/08/2018 07/09/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (MSI) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17-08-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-08-2018
Thời gian thực hiện: 07-09-2018
Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam –  Tầng 2, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Nội dung: Thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

V12 17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2018
Thời gian thanh toán : 05/09/2018
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

KHW 17/08/2018 20/08/2018 05/09/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2018
Thời gian thanh toán : 05/09/2018
Tỷ lệ thực hiện : 2,2600% /mệnh giá (226 đồng/cổ phiếu).

NAG 20/08/2018 21/08/2018 30/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08/2018
Thời gian thanh toán : 30/08/2018
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

TVA 20/08/2018 21/08/2018 27/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/08/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/08/2018
Thời gian thanh toán : 27/08/2018
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

B82 20/08/2018 Tạm dừng Niêm yết

 Công ty Cổ phần 482 hủy niêm yết trên HNX:

Số cổ phiếu hủy niêm yết: 5.000.000
Ngày hủy niêm yết: 20/8/2018
Lý do hủy niêm yết: Công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm kiểm toán trong 3 năm liên tiếp.

VJC 20/08/2018 Niêm yết thêm

 Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 90.268.050
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 541.611.334
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 01-08-2018
Ngày chính thức giao dịch: 20-08*2018

BSI 20/08/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 3.336.209
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 110.973.644
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07-08-2018
Ngày chính thức giao dịch: 20-08-2018

CRC 20/08/2018 Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC) niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE
Số lượng chứng khoán niêm yết: 15.000.000 cổ phiếu
Ngày niêm yết có hiệu lực: 07-08-2018
Ngày chính thức giao dịch: 20-08-2018
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.700 đồng/cổ phiếu
Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20% so với giá tham chiếu

BSA 20/08/2018 Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA) đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 38.022.382 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 20-08-2018
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 15.300 đồng/cổ phiếu

SEB 20/08/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (SEB) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 11.999.969 cổ phiếu
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 319.999.969 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 20-08-2018

ART 20/08/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (ART) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 6.209.983 cổ phiếu
Tổng số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 37.259.983 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 20-08-2018

VHL 14/06/2018 15/06/2018 20/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/06/2018
Thời gian thanh toán : 20/08/2018
Tỷ lệ thực hiện : 25% /mệnh giá (2500 đồng/cổ phiếu).

HCD 13/07/2018 16/07/2018 20/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/07/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/07/2018
Thời gian thanh toán : 20/08/2018
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

BMD 19/07/2018 20/07/2018 20/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/07/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/07/2018
Thời gian thanh toán : 20/08/2018
Tỷ lệ thực hiện : 6,3000% /mệnh giá (630 đồng/cổ phiếu).

SPC 27/07/2018 30/07/2018 20/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/07/2018
Thời gian thanh toán : 20/08/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).