Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
CMG 25.05 1.75 6.99 151,350 13.66 1.96
NVT 6.60 0.46 6.97 11,710 -3.76 -1.88
CLL 26.00 1.80 6.92 2,460 11.32 2.46
VAF 9.11 0.63 6.92 10 5.53 1.76
DAT 8.41 0.58 6.90 20 9.43 0.95
HMC 16.00 1.10 6.88 100,360 3.32 5.15
CTG 18.20 1.25 6.87 11,448,210 9.42 2.06
L10 18.35 1.25 6.81 3,200 9.92 1.98
TCM 24.35 1.65 6.78 1,568,040 5.44 4.78
HT1 14.15 0.95 6.71 810,330 9.68 1.56
BCG 5.64 0.36 6.38 772,950 21.79 0.28
MBB 19.75 1.25 6.33 9,970,870 7.33 2.87