Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
  Ngày 21/03/2019
Cổ phiếu Ngày mua Giá mua Giá hiện tại %Lãi/Lỗ Số phiên Khối lượng Tín hiệu Liên kết
BVH 20/03/2019 97,600 96,000 -1.64% 1 81,670 NẮM GIỮ
HHS 20/03/2019 4,160 4,100 -1.44% 1 982,900 NẮM GIỮ
IBC 19/03/2019 24,000 24,900 3.75% 2 280,580 NẮM GIỮ
TCH 14/03/2019 23,300 22,800 -2.15% 5 1,019,180 NẮM GIỮ
SJS 13/03/2019 21,850 23,300 6.64% 6 653,580 NẮM GIỮ
MBS 13/03/2019 16,000 16,600 3.75% 6 455,500 NẮM GIỮ
KDH 12/03/2019 31,250 31,550 0.96% 7 209,480 NẮM GIỮ
PC1 12/03/2019 24,000 24,400 1.67% 7 112,900 NẮM GIỮ
VPH 05/03/2019 5,350 6,310 17.94% 12 108,000 NẮM GIỮ
DVN 04/03/2019 17,300 17,000 -1.73% 13 140,100 NẮM GIỮ
HVN 27/02/2019 39,600 41,200 4.04% 16 2,195,100 NẮM GIỮ
VNG 15/01/2019 20,450 22,800 11.49% 42 352,620 NẮM GIỮNgày : Số lượng cổ phiếu MUA :

Điều khoản sử dụng :
- Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động được xây dựng trên nền tảng các tín hiệu phân tích kỹ thuật đã được kiểm chứng và hoàn toàn tự động.
- Tuy nhiên, với đặc thù của thị trường chứng khoán, giá biến động phức tạp, khó lường, khó dự đoán được chính xác trong mọi tình huống. Việc xảy ra sai sót trong các tín hiệu kỹ thuật là khó tránh khỏi, điều này là đặc tính của trò chơi xác suất. Do đó sẽ có các giao dịch thua lỗ nhưng kết quả tổng kết của quá trình tuân thủ tín hiệu dư khả năng bù đắp thiệt hại.
- Khách hàng sử dụng Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động đồng ý rằng: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tự động của TVSI và khách hàng chịu mọi rủi ro nếu có khi quyết định sử dụng sản phẩm này.