Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
  Ngày 21/01/2019
Cổ phiếu Ngày mua Giá mua Giá hiện tại %Lãi/Lỗ Số phiên Khối lượng Tín hiệu Liên kết
KBC 16/01/2019 14,100 14,150 0.35% 3 2,887,150 NẮM GIỮ
VGC 15/01/2019 18,200 19,400 6.59% 4 2,665,800 NẮM GIỮ
VNG 15/01/2019 20,450 20,700 1.22% 4 424,160 NẮM GIỮ
HVN 02/01/2019 35,000 36,500 4.29% 13 372,900 NẮM GIỮ
PHR 20/12/2018 31,850 36,100 13.34% 20 243,250 NẮM GIỮNgày : Số lượng cổ phiếu MUA :

Điều khoản sử dụng :
- Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động được xây dựng trên nền tảng các tín hiệu phân tích kỹ thuật đã được kiểm chứng và hoàn toàn tự động.
- Tuy nhiên, với đặc thù của thị trường chứng khoán, giá biến động phức tạp, khó lường, khó dự đoán được chính xác trong mọi tình huống. Việc xảy ra sai sót trong các tín hiệu kỹ thuật là khó tránh khỏi, điều này là đặc tính của trò chơi xác suất. Do đó sẽ có các giao dịch thua lỗ nhưng kết quả tổng kết của quá trình tuân thủ tín hiệu dư khả năng bù đắp thiệt hại.
- Khách hàng sử dụng Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động đồng ý rằng: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tự động của TVSI và khách hàng chịu mọi rủi ro nếu có khi quyết định sử dụng sản phẩm này.