Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
  Ngày 20/09/2018
Cổ phiếu Ngày mua Giá mua Giá hiện tại %Lãi/Lỗ Số phiên Khối lượng Tín hiệu Liên kết
AAA 20/09/2018 17,400 17,300 -0.57% 0 835,430 MUA
QCG 20/09/2018 8,500 8,610 1.29% 0 1,238,200 MUA
DCM 19/09/2018 10,400 10,350 -0.48% 1 232,860 NẮM GIỮ
LPB 19/09/2018 9,400 9,400 0.00% 1 292,000 NẮM GIỮ
SJF 19/09/2018 22,700 22,400 -1.32% 1 1,176,780 NẮM GIỮ
IJC 19/09/2018 8,350 8,280 -0.84% 1 22,780 NẮM GIỮ
DPM 19/09/2018 17,550 17,650 0.57% 1 165,240 NẮM GIỮ
ITA 19/09/2018 2,750 2,840 3.27% 1 3,032,330 NẮM GIỮ
PET 19/09/2018 8,990 9,090 1.11% 1 85,940 NẮM GIỮ
VSC 18/09/2018 41,600 43,300 4.09% 2 107,480 NẮM GIỮ
NKG 18/09/2018 13,400 14,200 5.97% 2 402,200 NẮM GIỮ
FCN 18/09/2018 15,900 16,350 2.83% 2 213,040 NẮM GIỮ
VCG 18/09/2018 17,900 18,500 3.35% 2 939,500 NẮM GIỮ
KBC 18/09/2018 12,100 12,650 4.55% 2 2,720,620 NẮM GIỮ
DHG 18/09/2018 94,200 95,700 1.59% 2 71,020 NẮM GIỮ
SCR 18/09/2018 9,170 9,470 3.27% 2 1,519,350 NẮM GIỮ
LCG 17/09/2018 9,490 9,400 -0.95% 3 117,090 NẮM GIỮ
HBC 14/09/2018 23,000 23,850 3.70% 4 1,096,930 NẮM GIỮ
FPT 14/09/2018 44,100 45,850 3.97% 4 933,000 NẮM GIỮ
REE 14/09/2018 35,400 36,100 1.98% 4 606,480 NẮM GIỮ
PNJ 14/09/2018 102,000 99,400 -2.55% 4 83,940 NẮM GIỮ
HHS 14/09/2018 4,140 4,160 0.48% 4 105,780 NẮM GIỮ
SHB 14/09/2018 8,500 8,600 1.18% 4 2,118,700 NẮM GIỮ
SHS 13/09/2018 15,100 16,300 7.95% 5 933,300 NẮM GIỮ
HSG 13/09/2018 10,700 12,200 14.02% 5 3,223,440 NẮM GIỮ
MBS 13/09/2018 16,300 18,200 11.66% 5 317,100 NẮM GIỮ
VNG 13/09/2018 17,600 18,200 3.41% 5 300,340 NẮM GIỮ
PC1 13/09/2018 25,850 28,600 10.64% 5 159,130 NẮM GIỮ
MWG 12/09/2018 121,500 121,600 0.08% 6 127,170 NẮM GIỮ
PPC 12/09/2018 18,450 18,750 1.63% 6 189,350 NẮM GIỮ
PVI 12/09/2018 29,400 32,000 8.84% 6 68,100 NẮM GIỮ
DLG 12/09/2018 2,650 2,840 7.17% 6 2,721,820 NẮM GIỮ
DIG 12/09/2018 17,000 17,250 1.47% 6 964,960 NẮM GIỮ
NLG 11/09/2018 31,200 32,300 3.53% 7 478,670 NẮM GIỮ
BSR 11/09/2018 17,100 19,000 11.11% 7 2,274,900 NẮM GIỮ
DXG 11/09/2018 27,950 29,000 3.76% 7 1,177,040 NẮM GIỮ
VCI 11/09/2018 61,500 63,300 2.93% 7 171,450 NẮM GIỮ
ANV 06/09/2018 18,800 21,650 15.16% 10 301,770 NẮM GIỮ
VHC 30/08/2018 75,100 92,600 23.30% 14 64,080 NẮM GIỮ
HDB 29/08/2018 36,200 38,300 5.80% 15 542,220 NẮM GIỮ
KDH 27/08/2018 30,000 34,000 13.33% 17 83,550 NẮM GIỮNgày : Số lượng cổ phiếu MUA :

Điều khoản sử dụng :
- Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động được xây dựng trên nền tảng các tín hiệu phân tích kỹ thuật đã được kiểm chứng và hoàn toàn tự động.
- Tuy nhiên, với đặc thù của thị trường chứng khoán, giá biến động phức tạp, khó lường, khó dự đoán được chính xác trong mọi tình huống. Việc xảy ra sai sót trong các tín hiệu kỹ thuật là khó tránh khỏi, điều này là đặc tính của trò chơi xác suất. Do đó sẽ có các giao dịch thua lỗ nhưng kết quả tổng kết của quá trình tuân thủ tín hiệu dư khả năng bù đắp thiệt hại.
- Khách hàng sử dụng Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động đồng ý rằng: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tự động của TVSI và khách hàng chịu mọi rủi ro nếu có khi quyết định sử dụng sản phẩm này.