Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
  Ngày 20/04/2018
Cổ phiếu Ngày mua Giá mua Giá hiện tại %Lãi/Lỗ Số phiên Khối lượng Tín hiệu Liên kết
NTL 20/04/2018 10,050 10,200 1.49% 0 331,160 MUA
PVE 20/04/2018 7,300 7,300 0.00% 0 175,300 MUA
GAS 20/04/2018 129,400 134,000 3.55% 0 947,250 MUA
GTN 19/04/2018 11,250 11,700 4.00% 1 814,860 NẮM GIỮ
TDH 19/04/2018 15,700 16,200 3.18% 1 601,690 NẮM GIỮ
SHN 19/04/2018 10,200 10,300 0.98% 1 818,800 NẮM GIỮ
TSC 19/04/2018 2,270 2,240 -1.32% 1 137,630 NẮM GIỮ
SHI 18/04/2018 6,530 6,700 2.60% 2 486,330 NẮM GIỮ
HHS 17/04/2018 4,100 3,830 -6.59% 3 897,330 NẮM GIỮ
KBC 17/04/2018 14,250 13,800 -3.16% 3 2,265,790 NẮM GIỮ
DLG 16/04/2018 3,290 3,160 -3.95% 4 420,510 NẮM GIỮ
NNC 16/04/2018 50,800 56,100 10.43% 4 110,190 NẮM GIỮ
SBT 16/04/2018 17,900 18,500 3.35% 4 3,896,820 NẮM GIỮ
LCG 13/04/2018 10,200 9,940 -2.55% 5 77,890 NẮM GIỮ
PV2 12/04/2018 3,000 3,100 3.33% 6 5,700 NẮM GIỮ
PET 11/04/2018 10,750 10,400 -3.26% 7 356,670 NẮM GIỮ
NT2 05/04/2018 32,950 32,250 -2.12% 11 273,800 NẮM GIỮ
DCM 05/04/2018 12,950 12,450 -3.86% 11 182,800 NẮM GIỮ
PXS 04/04/2018 8,100 7,050 -12.96% 12 104,540 NẮM GIỮ
BSI 03/04/2018 14,800 15,100 2.03% 13 182,540 NẮM GIỮ
KMR 26/02/2018 4,250 4,030 -5.18% 39 34,940 NẮM GIỮ
PXL 26/02/2018 2,500 3,300 32.00% 39 74,700 NẮM GIỮNgày : Số lượng cổ phiếu MUA :

Điều khoản sử dụng :
- Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động được xây dựng trên nền tảng các tín hiệu phân tích kỹ thuật đã được kiểm chứng và hoàn toàn tự động.
- Tuy nhiên, với đặc thù của thị trường chứng khoán, giá biến động phức tạp, khó lường, khó dự đoán được chính xác trong mọi tình huống. Việc xảy ra sai sót trong các tín hiệu kỹ thuật là khó tránh khỏi, điều này là đặc tính của trò chơi xác suất. Do đó sẽ có các giao dịch thua lỗ nhưng kết quả tổng kết của quá trình tuân thủ tín hiệu dư khả năng bù đắp thiệt hại.
- Khách hàng sử dụng Hệ thống khuyến nghị Mua/Bán tự động đồng ý rằng: Đây là một sản phẩm hoàn toàn tự động của TVSI và khách hàng chịu mọi rủi ro nếu có khi quyết định sử dụng sản phẩm này.