Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
SBV 22.90 1.60 6.99 10 6.04 3.79
SAV 8.60 0.60 6.98 24,180 6.68 1.29
CMX 5.88 0.41 6.97 3,940 2.64 2.23
VMD 22.30 1.55 6.95 38,840 11.96 1.86
PPI 1.18 0.08 6.78 573,960 -1.04 -1.13
STK 15.60 1.05 6.73 380,900 7.02 2.22
ATG 1.50 0.10 6.67 205,630 -7.76 -0.19
LHG 21.25 1.40 6.59 518,280 3.39 6.26
TNT 1.82 0.12 6.59 174,700 -35.49 -0.05
RAL 97.70 6.20 6.35 5,720 5.32 18.35
TS4 6.50 0.40 6.15 28,680 14.51 0.45
VAF 9.62 0.58 6.03 110 5.90 1.63