Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
SVC 43.00 3.00 6.98 3,330 12.59 3.65
VND 17.20 1.20 6.98 1,670,710 7.27 2.53
PVD 12.20 0.85 6.97 2,146,160 -410.82 -0.03
TS4 4.45 0.31 6.97 57,150 22.65 0.21
GTN 9.20 0.64 6.96 696,370 434.07 0.02
PPC 17.30 1.20 6.94 713,410 6.18 2.99
ST8 15.85 1.10 6.94 40 13.08 1.30
HSG 10.10 0.70 6.93 3,415,310 4.59 2.35
VRC 16.60 1.15 6.93 592,260 6.32 2.81
DIG 14.45 1.00 6.92 6,290,100 32.71 0.47
MCG 2.89 0.20 6.92 2,050 85.92 0.04
BTT 33.25 2.30 6.92 9,010 11.05 3.22