Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
PTC 7.00 0.49 7.00 80,760 -17.29 -0.43
BCI 36.50 2.55 6.99 28,790 25.29 1.54
GEX 30.10 2.10 6.98 91,830 12.40 2.60
VJC 163.90 11.40 6.96 1,812,660 24.09 7.28
HAS 9.07 0.63 6.95 40,850 4.27 2.27
APC 73.60 5.10 6.93 29,530 13.48 5.84
VPG 13.80 0.95 6.88 2,200 20.02 0.74
HOT 14.65 1.00 6.83 10 10.36 1.51
TCH 20.55 1.40 6.81 3,975,050 16.71 1.31
BTT 36.35 2.45 6.74 10 16.75 2.32
FCN 20.80 1.40 6.73 827,270 5.76 3.85
MCP 23.05 1.55 6.72 200 11.87 2.07