Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Mã CK Giá Thay đổi % Thay đổi Khối lượng P/E EPS
AGM 14.30 1.00 6.99 39,030 11.91 1.20
NAV 7.91 0.55 6.95 2,560 5.01 1.58
KMR 3.65 0.25 6.85 690,280 25.30 0.14
VPK 4.39 0.30 6.83 4,290 -0.97 -4.53
DPR 33.00 2.25 6.82 106,690 6.27 5.26
SSC 52.90 3.60 6.81 10 8.25 6.41
TIX 26.50 1.80 6.79 120 9.25 2.86
ABT 44.05 2.85 6.47 1,200 7.61 5.79
DTA 6.83 0.44 6.44 20 47.63 0.14
HTT 1.65 0.10 6.06 106,680 -51.89 -0.03
TIE 9.19 0.55 5.98 20 20.19 0.46
VAF 9.63 0.57 5.92 1,010 5.47 1.76