Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Chọn ngành:


Doanh nghiệp trong ngành theo TOP

Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Vốn hóa (tỷ) P/E P/B ROE ROA Tỷ suất cổ tức Tăng trưởng DTT Tăng trưởng LNST
SRA 20.20 -4.27 363.60 0.94 1.25 130.20 80.90 72.22 898.52 812.04
CMT 9.21 5.26 67.03 2.52 0.40 17.11 8.53 10.86 39.05 246.81
SGT 5.70 5.56 421.81 3.37 0.56 18.09 6.69 0.00 -14.34 12.46
SBD 11.00 0.00 108.90 4.01 0.79 19.52 3.76 9.09 -100.00 -100.00
VTC 8.70 1.16 39.40 4.77 0.53 8.96 1.82 9.20 14.70 -16.87
HPT 7.90 0.00 58.30 5.06 0.62 12.49 2.97 12.66 -100.00 -100.00
PMJ 9.90 0.00 17.82 5.16 0.39 7.73 3.78 13.64 -100.00 -100.00
ONE 4.10 0.00 32.64 5.72 0.34 5.84 1.55 19.51 -12.45 -28.08
KST 15.00 0.00 44.94 7.40 0.72 9.84 3.56 10.67 -30.29 -24.34
ITD 12.40 2.48 235.51 8.98 0.84 7.88 5.12 4.03 -6.34 -16.09
POT 16.50 3.13 320.60 9.79 0.98 10.01 1.56 3.03 -4.75 3.43
FPT 45.10 -0.77 27,671.30 10.55 2.22 18.71 9.57 2.22 -45.58 -8.34
SMT 25.70 0.00 140.51 11.14 1.62 14.68 6.09 4.67 34.82 2.25
TST 7.20 -8.86 34.56 12.76 0.39 2.55 0.96 5.43 -44.52 -18.04
VLA 13.00 -4.41 14.04 12.78 0.83 6.65 6.07 6.15 47.49 -39.96
ST8 16.15 -3.29 415.39 13.01 1.47 9.48 6.93 9.29 13.22 54.29
VAT 2.20 0.00 10.00 13.69 0.19 1.43 0.62 45.45 -10.27 -17.37
CMG 28.50 -5.00 2,053.57 14.95 1.95 10.44 4.10 2.81 1.30 -12.98
CKV 20.30 0.00 81.44 17.27 0.93 5.55 2.25 4.43 51.09 15.48
VIE 10.00 0.00 15.61 17.73 1.84 10.56 5.26 0.00 14.44 -43.76
SAM 7.49 0.54 1,865.28 18.82 0.71 3.61 2.11 6.68 20.21 0.89
PMT 4.20 -14.29 21.00 19.04 0.26 1.40 0.62 0.00 7.85 -63.98
VEC 5.40 0.00 238.84 20.97 0.48 1.73 0.82 9.17 -20.84 620.39
VTE 4.00 -13.04 62.40 24.95 0.36 1.46 0.66 5.00 18.56 -49.70
LTC 3.20 3.23 14.68 39.97 0.26 0.54 0.13 37.50 -79.57 -102.01
ELC 6.90 1.47 349.27 44.13 0.45 1.00 0.75 11.59 -26.45 -83.21
HIG 7.20 0.00 148.46 51.93 0.46 0.83 0.37 6.94 22.43 48.26
UNI 9.00 -1.10 137.84 6,287.13 0.87 0.01 0.01 11.11 -51.87 -97.61