Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
THI 18/07/2018 Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX Nguyễn Trọng Tiếu Mua 34,546,969 1,800,000 0 Đăng Ký 18/07/2018
ACE 18/07/2018 Lê Duy Cửu Cao Thị Hiếu Thảo GĐ/TV HĐQT Mua 50,000 50,000 0 Đăng Ký 18/07/2018
DIH 18/07/2018 Trần Việt Thắng Bán 461,500 0 -82,900 Đã xong 18/07/2018
PVI 18/07/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời Mua 11,536,700 0 783,100 Đã xong 18/07/2018
SMB 18/07/2018 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú Nguyễn Thị Phước Mua 600,000 400,000 287,867 Đã xong 18/07/2018
HEM 18/07/2018 Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX Mua 0 24,242,245 24,242,245 Đã xong 18/07/2018
LHG 17/07/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung Lê Mạnh Thường Bán 1,752,850 1,000,000 0 Đã xong 17/07/2018
NHH 17/07/2018 Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai Mua 1,618,000 2,000,000 1,752,700 Đã xong 17/07/2018
CSC 17/07/2018 Đào Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT Mua 1,657,768 200,000 88,200 Đã xong 17/07/2018
GSM 17/07/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành Bán 6,854,880 2,000,000 0 Đã xong 17/07/2018
VSC 17/07/2018 KWE Beteiligungen AG Mua 3,964,387 0 62,400 Đã xong 17/07/2018
PGC 17/07/2018 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB Mua 2,763,462 700,000 39,200 Đã xong 17/07/2018
HAH 17/07/2018 Công ty Cổ phần Transimex Bán 4,263,095 4,263,095 -651,280 Đã xong 17/07/2018
DDM 17/07/2018 Công đoàn Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô Bán 858,000 858,000 0 Đăng Ký 17/07/2018
BMF 17/07/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu Long Nguyễn Hồng Quân Bán 1,060,800 1,060,800 0 Đăng Ký 17/07/2018
LHG 17/07/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung Bán 1,752,850 1,000,000 0 Đăng Ký 17/07/2018
SCO 17/07/2018 Nguyễn Hữu Minh Mua 0 0 241,578 Đã xong 17/07/2018
SDD 17/07/2018 Nguyễn Gia Đức Mua 511,000 0 30,100 Đã xong 17/07/2018
TJC 17/07/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt Mua 1,281,700 0 50,100 Đã xong 17/07/2018
THI 17/07/2018 Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX Mua 0 34,546,969 34,546,969 Đã xong 17/07/2018
VCW 17/07/2018 Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Phạm Mạnh Hà Mua 28,380,000 2,000,000 1,000,000 Đã xong 17/07/2018
KHA 16/07/2018 Nguyễn Trần Duy Mua 684,000 0 1,098,310 Đã xong 16/07/2018
KHA 16/07/2018 Đỗ Quang Huy Mua 685,000 0 2,000,000 Đã xong 16/07/2018
TVC 16/07/2018 Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt Phạm Thanh Tùng Mua 8,360,651 800,000 0 Đăng Ký 16/07/2018
VIS 16/07/2018 Kyoei Steel Ltd. Mua 49,990,677 2,000,000 0 Đăng Ký 16/07/2018
HAH 16/07/2018 Công ty Cổ phần Transimex Bùi Tuấn Ngọc Bán 3,611,815 3,611,815 0 Đăng Ký 16/07/2018
HSG 16/07/2018 Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen Mua 87,843,749 1,000,000 1,000,000 Đã xong 16/07/2018
FRT 16/07/2018 Hanoi Investments Holdings Limited Bán 3,400,000 0 -250,000 Đã xong 16/07/2018
DXG 16/07/2018 Hanoi Investments Holdings Limited Mua 2,234,510 0 270,000 Đã xong 16/07/2018
DXG 16/07/2018 Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) Mua 1,878,376 0 200,000 Đã xong 16/07/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
DGL 18/07/2018 352 Bán Đăng ký 352 0 19/07/2018 31/07/2018
GIL 12/07/2018 38,680 Bán Đăng ký 38,680 0 23/07/2018 21/08/2018
HCM 11/07/2018 15,000 Mua Đã xong 187,590 202,590 05/07/2018 05/07/2018
HSG 11/07/2018 17,500 Mua Đã xong 39,300 56,800 06/07/2018 06/07/2018
VPB 11/07/2018 73,219,600 Mua Đã xong 0 73,219,600 09/07/2018 10/07/2018
VND 10/07/2018 26 Mua Đã xong 3,940,408 3,940,434 10/07/2018 10/07/2018
TAG 10/07/2018 180,634 Mua Đăng ký 102,614 0 19/07/2018 01/08/2018
VNI 09/07/2018 222,720 Bán Đã xong 222,720 202,720 15/05/2018 13/06/2018
HDC 06/07/2018 701 Mua Đã xong 476,079 476,780 06/07/2018 06/07/2018
FTS 06/07/2018 524 Bán Đã xong 536 12 01/05/2018 31/05/2018
IDV 05/07/2018 1,300,219 Mua Đã xong 46,982 1,347,201 05/07/2018 05/07/2018
IDV 05/07/2018 300,000 Mua Đăng ký 1,347,201 0 16/07/2018 14/08/2018
MWG 05/07/2018 26,875 Mua Đăng ký 278,925 0 05/07/2018 31/07/2018
FTS 04/07/2018 36 Mua Đã xong 12 48 01/06/2018 30/06/2018
VNM 04/07/2018 44,675 Mua Đăng ký 206,680 0 04/07/2018 31/07/2018
TAC 04/07/2018 2,500 Mua Đã xong 1,000 3,500 26/06/2018 26/06/2018
CII 28/06/2018 1,768,360 Mua Đăng ký 33,561,510 0 09/07/2018 07/08/2018
C21 26/06/2018 3,000,000 Bán Đăng ký 4,852,356 0 02/07/2018 06/07/2018
PET 15/06/2018 3,000,000 Mua Đăng ký 0 0 26/06/2018 25/07/2018
NSC 14/06/2018 1,000 Mua Đã xong 11,472 12,472 09/05/2018 31/05/2018
GDT 14/06/2018 10,350 Mua Đã xong 53,610 61,360 30/05/2018 01/06/2018
ELC 14/06/2018 1,082,489 Mua Đã xong 11,390 309,595 18/05/2018 07/06/2018
VT1 13/06/2018 44,700 Bán Đã xong 44,700 0 07/05/2018 01/06/2018
VND 12/06/2018 60,000 Bán Đã xong 4,000,408 3,940,408 08/06/2018 08/06/2018
VCI 11/06/2018 23,500 Bán Đã xong 23,500 0 28/05/2018 30/06/2018
SP2 11/06/2018 205,000 Bán Đăng ký 205,000 0 21/06/2018 20/07/2018
QCC 11/06/2018 50,000 Mua Đã xong 0 39,600 11/05/2018 08/06/2018
FPT 06/06/2018 1,050 Mua Đã xong 81,326 82,376 06/06/2018 06/06/2018
MBS 05/06/2018 80 Mua Đã xong 2,044 2,124 02/05/2018 31/05/2018
SGP 04/06/2018 16,500 Mua Đã xong 0 0 09/05/2018 18/05/2018