Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
EIB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 101,245,131 0 -35,011,110 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,598,200 150,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
PAN 06/12/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Mua 26,264,934 480,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
MBB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 150,607,176 0 -23,700,000 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,558,600 150,000 39,600 Đã xong 06/12/2018
VNF 06/12/2018 Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi Mua 0 0 733,500 Đã xong 06/12/2018
HSA 05/12/2018 Nguyễn Xuân Thạch Bán 676,000 0 -51,300 Đã xong 05/12/2018
CEC 05/12/2018 Đông Thị Thắm Mua 670,229 0 106,983 Đã xong 05/12/2018
KDH 05/12/2018 PYN Fund Elite (Non - Ucits) Bán 20,738,403 0 -75,100 Đã xong 05/12/2018
VFG 05/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN Mua 6,323,000 9,798,850 0 Đăng Ký 05/12/2018
DNW 04/12/2018 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Võ Văn Bình Bán 12,750,833 700,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
VNE 04/12/2018 Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucits)) Bán 7,625,706 0 -476,000 Đã xong 04/12/2018
PME 04/12/2018 STADA Service Holding B.V. Mua 36,755,696 9,750,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
CAV 04/12/2018 Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX Mua 50,797,468 3,500,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
PMC 04/12/2018 America Limited Liability Company Mua 559,044 0 1,600 Đã xong 04/12/2018
AST 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long Mua 21,600,000 1,500,000 1,500,000 Đã xong 03/12/2018
IDI 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Mua 92,873,888 27,000,000 169,580 Đã xong 03/12/2018
MPT 03/12/2018 Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình Mua 700,000 860,000 860,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Norges Bank Bán 9,991,070 0 -60,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Amersham Industries Limited Bán 16,304,969 0 -210,000 Đã xong 03/12/2018
DDN 03/12/2018 Nguyễn Ngọc Hổ Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên BKS Bán 15,781 10,000 -11,000 Đã xong 03/12/2018
HLS 03/12/2018 Vũ Ngọc Hiếu Mua 592,918 0 104,200 Đã xong 03/12/2018
TIX 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức Mua 0 300,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
NHH 03/12/2018 Công ty Cổ phần An Phát Holdings Mua 0 0 3,200,000 Đã xong 03/12/2018
GMC 03/12/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế Mua 1,182,750 0 612,860 Đã xong 03/12/2018
NPS 03/12/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 Mua 0 533,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
PRO 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tonkin Spices Mua 0 1,410,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
SDD 30/11/2018 Lưu Quang Hưng Bán 954,400 0 -859,400 Đã xong 30/11/2018
VNM 30/11/2018 Platinum Victory Private Limited Mua 184,880,461 17,414,205 0 Đăng Ký 30/11/2018
KDH 30/11/2018 Vietnam Co-Investment Fund Mua 0 0 450,000 Đã xong 30/11/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
SBA 16/08/2019 116,550 Mua Đăng ký 83,440 0 16/08/2019 16/09/2019
SAS 15/08/2019 113,600 Mua Đã xong 0 29,400 08/07/2019 07/08/2019
VCR 14/08/2019 760,000 Bán Đã xong 760,000 597,900 11/07/2019 08/08/2019
SSI 13/08/2019 14 Mua Đã xong 893,414 893,428 07/08/2019 07/08/2019
SSI 13/08/2019 1,115,500 Mua Đăng ký 893,428 0 22/08/2019 10/09/2019
CTD 13/08/2019 86,300 Mua Đăng ký 2,876,127 0 22/08/2019 18/09/2019
SSI 06/08/2019 04 Mua Đã xong 893,410 893,414 06/08/2019 06/08/2019
VND 06/08/2019 09 Mua Đã xong 11,864,754 11,864,763 06/08/2019 06/08/2019
FTS 05/08/2019 59 Mua Đã xong 373 432 01/07/2019 31/07/2019
MBS 05/08/2019 65 Mua Đã xong 7,608 7,673 01/07/2019 31/07/2019
HSG 02/08/2019 26,300 Mua Đăng ký 203,100 0 09/08/2019 08/09/2019
SGN 02/08/2019 9,800 Mua Đã xong 31,300 41,100 04/07/2019 29/07/2019
MWG 29/07/2019 100,161 Mua Đã xong 709,981 810,142 18/07/2019 29/07/2019
VNM 26/07/2019 13,433 Mua Đã xong 296,108 309,541 19/07/2019 19/07/2019
HMH 25/07/2019 1,028,500 Mua Đăng ký 291,400 0 01/08/2019 30/08/2019
SCR 24/07/2019 1,189 Bán Đã xong 1,189 0 04/07/2019 19/07/2019
TLP 24/07/2019 22,400 Mua Đã xong 0 20,100 24/06/2019 22/07/2019
ANV 23/07/2019 17,000 Mua Đã xong 394,750 411,750 22/07/2019 22/07/2019
YEG 22/07/2019 2,000,000 Mua Đã xong 0 1,774,340 18/06/2019 17/07/2019
VJC 19/07/2019 25,000,000 Mua Đăng ký 0 0 26/07/2019 23/08/2019
GDT 19/07/2019 26,150 Mua Đã xong 101,585 127,735 04/07/2019 08/07/2019
GDT 19/07/2019 26,150 Mua Đã xong 101,585 127,735 04/07/2019 08/07/2019
IMP 19/07/2019 11,000 Mua Đăng ký 19,800 0 31/07/2019 29/08/2019
VIB 16/07/2019 24,154,140 Bán Đã xong 24,154,140 0 05/07/2019 10/07/2019
VND 10/07/2019 07 Mua Đã xong 11,864,747 11,864,754 10/07/2019 10/07/2019
BIO 08/07/2019 7,500 Mua Đã xong 3,000 10,500 28/06/2019 28/06/2019
NLG 05/07/2019 10,000,000 Mua Đã xong 0 10,000,000 27/05/2019 26/06/2019
FTS 03/07/2019 07 Mua Đã xong 366 373 01/06/2019 30/06/2019
SSI 01/07/2019 10 Mua Đã xong 893,400 893,410 24/06/2019 24/06/2019
NDN 28/06/2019 3,500,000 Bán Đã xong 3,500,000 0 17/06/2019 28/06/2019