Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
EIB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 101,245,131 0 -35,011,110 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,598,200 150,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
PAN 06/12/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Mua 26,264,934 480,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
MBB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 150,607,176 0 -23,700,000 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,558,600 150,000 39,600 Đã xong 06/12/2018
VNF 06/12/2018 Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi Mua 0 0 733,500 Đã xong 06/12/2018
HSA 05/12/2018 Nguyễn Xuân Thạch Bán 676,000 0 -51,300 Đã xong 05/12/2018
CEC 05/12/2018 Đông Thị Thắm Mua 670,229 0 106,983 Đã xong 05/12/2018
KDH 05/12/2018 PYN Fund Elite (Non - Ucits) Bán 20,738,403 0 -75,100 Đã xong 05/12/2018
VFG 05/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN Mua 6,323,000 9,798,850 0 Đăng Ký 05/12/2018
DNW 04/12/2018 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Võ Văn Bình Bán 12,750,833 700,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
VNE 04/12/2018 Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucits)) Bán 7,625,706 0 -476,000 Đã xong 04/12/2018
PME 04/12/2018 STADA Service Holding B.V. Mua 36,755,696 9,750,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
CAV 04/12/2018 Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX Mua 50,797,468 3,500,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
PMC 04/12/2018 America Limited Liability Company Mua 559,044 0 1,600 Đã xong 04/12/2018
AST 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long Mua 21,600,000 1,500,000 1,500,000 Đã xong 03/12/2018
IDI 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Mua 92,873,888 27,000,000 169,580 Đã xong 03/12/2018
MPT 03/12/2018 Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình Mua 700,000 860,000 860,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Norges Bank Bán 9,991,070 0 -60,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Amersham Industries Limited Bán 16,304,969 0 -210,000 Đã xong 03/12/2018
DDN 03/12/2018 Nguyễn Ngọc Hổ Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên BKS Bán 15,781 10,000 -11,000 Đã xong 03/12/2018
HLS 03/12/2018 Vũ Ngọc Hiếu Mua 592,918 0 104,200 Đã xong 03/12/2018
TIX 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức Mua 0 300,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
NHH 03/12/2018 Công ty Cổ phần An Phát Holdings Mua 0 0 3,200,000 Đã xong 03/12/2018
GMC 03/12/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế Mua 1,182,750 0 612,860 Đã xong 03/12/2018
NPS 03/12/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 Mua 0 533,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
PRO 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tonkin Spices Mua 0 1,410,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
SDD 30/11/2018 Lưu Quang Hưng Bán 954,400 0 -859,400 Đã xong 30/11/2018
VNM 30/11/2018 Platinum Victory Private Limited Mua 184,880,461 17,414,205 0 Đăng Ký 30/11/2018
KDH 30/11/2018 Vietnam Co-Investment Fund Mua 0 0 450,000 Đã xong 30/11/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
HDC 14/06/2019 829 Mua Đã xong 476,780 477,609 14/06/2019 14/06/2019
QCC 12/06/2019 50,000 Mua Đã xong 39,600 80,000 10/05/2019 07/06/2019
SFI 12/06/2019 25,000 Mua Đăng ký 130,012 0 21/06/2019 28/06/2019
VND 07/06/2019 12 Mua Đã xong 11,864,735 11,864,747 07/06/2019 07/06/2019
NDN 07/06/2019 3,500,000 Bán Đăng ký 3,500,000 0 17/06/2019 16/07/2019
FTS 07/06/2019 16 Mua Đã xong 350 366 05/06/2019 05/06/2019
SSC 05/06/2019 500,000 Mua Đã xong 1,475,512 1,720,582 17/04/2019 17/05/2019
SSI 05/06/2019 02 Mua Đã xong 893,398 893,400 09/05/2019 09/05/2019
YEG 05/06/2019 2,000,000 Mua Đăng ký 0 0 18/06/2019 17/07/2019
TPB 31/05/2019 24,000,000 Mua Đăng ký 6,016,056 0 11/06/2019 10/07/2019
SCR 30/05/2019 1,189 Bán Đăng ký 1,189 0 03/06/2019 31/07/2019
VIB 29/05/2019 7,771,569 Bán Đã xong 31,925,709 24,154,140 13/05/2019 28/05/2019
HWS 28/05/2019 58,500 Mua Đăng ký 98,000 0 06/06/2019 05/07/2019
TTF 27/05/2019 15,815 Mua Đã xong 0 15,815 27/05/2019 27/05/2019
HSG 23/05/2019 41,600 Mua Đăng ký 161,500 0 29/05/2019 27/06/2019
MWG 23/05/2019 152,789 Mua Đã xong 557,192 709,981 07/05/2019 22/05/2019
HCM 21/05/2019 90,000 Mua Đã xong 202,590 292,590 10/05/2019 15/05/2019
TRS 17/05/2019 2,700 Mua Đã xong 9,400 12,100 27/05/2019 03/06/2019
VNM 17/05/2019 16,742 Mua Đã xong 279,938 296,108 13/05/2019 13/05/2019
SMC 16/05/2019 28,100 Mua Đã xong 0 28,100 14/05/2019 14/05/2019
FTS 07/05/2019 36 Mua Đã xong 314 350 01/04/2019 26/04/2019
BLF 06/05/2019 01 Mua Đã xong 0 1 06/05/2019 06/05/2019
MBS 04/05/2019 99 Mua Đã xong 7,509 7,608 01/04/2019 26/04/2019
VND 04/05/2019 06 Mua Đã xong 11,864,729 11,864,735 04/05/2019 04/05/2019
SSI 03/05/2019 02 Mua Đã xong 893,396 893,398 18/04/2019 18/04/2019
NBB 03/05/2019 9,757,150 Mua Đã xong 139,400 7,154,400 01/04/2019 26/04/2019
ONE 26/04/2019 100,000 Mua Đã xong 0 20,500 22/03/2019 19/04/2019
PAN 24/04/2019 59,000 Mua Đã xong 0 59,000 12/04/2019 12/04/2019
PTB 22/04/2019 1,500,000 Mua Đã xong 0 1,300,000 19/03/2019 17/04/2019
HC3 22/04/2019 15,100 Bán Đã xong 15,100 0 03/04/2019 18/04/2019