Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
EIB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 101,245,131 0 -35,011,110 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,598,200 150,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
PAN 06/12/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Mua 26,264,934 480,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
MBB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 150,607,176 0 -23,700,000 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,558,600 150,000 39,600 Đã xong 06/12/2018
VNF 06/12/2018 Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi Mua 0 0 733,500 Đã xong 06/12/2018
HSA 05/12/2018 Nguyễn Xuân Thạch Bán 676,000 0 -51,300 Đã xong 05/12/2018
CEC 05/12/2018 Đông Thị Thắm Mua 670,229 0 106,983 Đã xong 05/12/2018
KDH 05/12/2018 PYN Fund Elite (Non - Ucits) Bán 20,738,403 0 -75,100 Đã xong 05/12/2018
VFG 05/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN Mua 6,323,000 9,798,850 0 Đăng Ký 05/12/2018
DNW 04/12/2018 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Võ Văn Bình Bán 12,750,833 700,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
VNE 04/12/2018 Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucits)) Bán 7,625,706 0 -476,000 Đã xong 04/12/2018
PME 04/12/2018 STADA Service Holding B.V. Mua 36,755,696 9,750,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
CAV 04/12/2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex Mua 50,797,468 3,500,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
PMC 04/12/2018 America Limited Liability Company Mua 559,044 0 1,600 Đã xong 04/12/2018
AST 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long Mua 21,600,000 1,500,000 1,500,000 Đã xong 03/12/2018
IDI 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Mua 92,873,888 27,000,000 169,580 Đã xong 03/12/2018
MPT 03/12/2018 Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình Mua 700,000 860,000 860,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Norges Bank Bán 9,991,070 0 -60,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Amersham Industries Limited Bán 16,304,969 0 -210,000 Đã xong 03/12/2018
DDN 03/12/2018 Nguyễn Ngọc Hổ Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên BKS Bán 15,781 10,000 -11,000 Đã xong 03/12/2018
HLS 03/12/2018 Vũ Ngọc Hiếu Mua 592,918 0 104,200 Đã xong 03/12/2018
TIX 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức Mua 0 300,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
NHH 03/12/2018 Công ty Cổ phần An Phát Holdings Mua 0 0 3,200,000 Đã xong 03/12/2018
GMC 03/12/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế Mua 1,182,750 0 612,860 Đã xong 03/12/2018
NPS 03/12/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 Mua 0 533,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
PRO 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tonkin Spices Mua 0 1,410,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
SDD 30/11/2018 Lưu Quang Hưng Bán 954,400 0 -859,400 Đã xong 30/11/2018
VNM 30/11/2018 Platinum Victory Private Limited Mua 184,880,461 17,414,205 0 Đăng Ký 30/11/2018
KDH 30/11/2018 Vietnam Co-Investment Fund Mua 0 0 450,000 Đã xong 30/11/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
HTM 13/07/2020 45,000 Mua Đã xong 0 41,400 09/06/2020 08/07/2020
HSG 08/07/2020 41,200 Mua Đã xong 245,900 287,100 25/06/2020 08/07/2020
MBS 07/07/2020 283 Mua Đã xong 8,088 8,371 01/06/2020 30/06/2020
PLX 06/07/2020 15,000,000 Bán Đã xong 103,064,846 88,064,846 16/06/2020 02/07/2020
VND 06/07/2020 36 Mua Đã xong 11,909,236 11,909,272 06/07/2020 06/07/2020
VLB 03/07/2020 25,900 Mua Đăng ký 175,140 0 10/07/2020 07/08/2020
SSI 03/07/2020 18 Mua Đã xong 2,009,222 2,009,240 09/06/2020 24/06/2020
NKG 03/07/2020 10,000,000 Mua Đã xong 0 10,000,000 02/06/2020 30/06/2020
FTS 03/07/2020 75 Mua Đã xong 0 75 01/06/2020 30/06/2020
VET 30/06/2020 21,900 Mua Đã xong 14,300 36,200 10/06/2020 16/06/2020
VNM 30/06/2020 17,500,000 Mua Đã xong 310,099 310,099 21/05/2020 20/06/2020
PET 29/06/2020 3,000,000 Mua Đã xong 1,590,310 3,029,600 27/05/2020 26/06/2020
FMC 26/06/2020 2,000,000 Mua Đã xong 0 0 28/05/2020 26/06/2020
CTI 25/06/2020 15,435,000 Mua Đã xong 0 8,200,000 21/05/2020 19/06/2020
KSB 24/06/2020 102,300 Mua Đăng ký 233,100 0 25/06/2020 24/07/2020
PNJ 24/06/2020 70,010 Mua Đã xong 105,409 169,559 22/06/2020 22/06/2020
HCM 19/06/2020 159,080 Mua Đã xong 625,370 784,450 17/06/2020 17/06/2020
DRH 19/06/2020 11,000 Mua Đăng ký 635,000 0 01/07/2020 31/07/2020
FCN 09/06/2020 6,000,000 Mua Đã xong 0 1,509,570 06/05/2020 05/06/2020
VND 03/06/2020 09 Mua Đã xong 11,909,227 11,909,236 03/06/2020 03/06/2020
SSI 02/06/2020 12 Mua Đã xong 2,009,210 2,009,222 07/05/2020 21/05/2020
GND 02/06/2020 900,000 Mua Đã xong 0 736,800 29/04/2020 28/05/2020
GDT 28/05/2020 1,600,000 Mua Đã xong 194,760 194,760 28/04/2020 27/05/2020
GEX 27/05/2020 29,000,000 Mua Đã xong 0 18,274,950 23/04/2020 22/05/2020
TLG 20/05/2020 1,500,000 Mua Đã xong 0 1,500,000 15/04/2020 14/05/2020
SFI 20/05/2020 60,000 Mua Đã xong 160,012 220,012 15/05/2020 15/05/2020
PTB 18/05/2020 1,500,000 Mua Đã xong 1,300,000 2,540,260 13/04/2020 12/05/2020
ITQ 15/05/2020 2,384,330 Mua Đã xong 0 1,719,600 14/04/2020 14/05/2020
KDH 15/05/2020 27,000,000 Mua Đã xong 0 19,850,640 15/04/2020 14/05/2020
GTN 11/05/2020 9,000,000 Mua Đã xong 0 1,000,000 06/04/2020 05/05/2020