Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
EIB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 101,245,131 0 -35,011,110 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,598,200 150,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
PAN 06/12/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Mua 26,264,934 480,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
MBB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 150,607,176 0 -23,700,000 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,558,600 150,000 39,600 Đã xong 06/12/2018
VNF 06/12/2018 Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi Mua 0 0 733,500 Đã xong 06/12/2018
HSA 05/12/2018 Nguyễn Xuân Thạch Bán 676,000 0 -51,300 Đã xong 05/12/2018
CEC 05/12/2018 Đông Thị Thắm Mua 670,229 0 106,983 Đã xong 05/12/2018
KDH 05/12/2018 PYN Fund Elite (Non - Ucits) Bán 20,738,403 0 -75,100 Đã xong 05/12/2018
DNW 04/12/2018 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Võ Văn Bình Bán 12,750,833 700,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
VNE 04/12/2018 Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucits)) Bán 7,625,706 0 -476,000 Đã xong 04/12/2018
PME 04/12/2018 STADA Service Holding B.V. Mua 36,755,696 9,750,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
CAV 04/12/2018 Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex Mua 50,797,468 3,500,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
PMC 04/12/2018 America Limited Liability Company Mua 559,044 0 1,600 Đã xong 04/12/2018
AST 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long Mua 21,600,000 1,500,000 1,500,000 Đã xong 03/12/2018
IDI 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Mua 92,873,888 27,000,000 169,580 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Norges Bank Bán 9,991,070 0 -60,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Amersham Industries Limited Bán 16,304,969 0 -210,000 Đã xong 03/12/2018
DDN 03/12/2018 Nguyễn Ngọc Hổ Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên BKS Bán 15,781 10,000 -11,000 Đã xong 03/12/2018
HLS 03/12/2018 Vũ Ngọc Hiếu Mua 592,918 0 104,200 Đã xong 03/12/2018
TIX 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức Mua 0 300,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
NHH 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings Mua 0 0 3,200,000 Đã xong 03/12/2018
GMC 03/12/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế Mua 1,182,750 0 612,860 Đã xong 03/12/2018
NPS 03/12/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 Mua 0 533,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
PRO 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tonkin Spices Mua 0 1,410,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
SDD 30/11/2018 Lưu Quang Hưng Bán 954,400 0 -859,400 Đã xong 30/11/2018
VNM 30/11/2018 Platinum Victory Private Limited Mua 184,880,461 17,414,205 0 Đăng Ký 30/11/2018
KDH 30/11/2018 Vietnam Co-Investment Fund Mua 0 0 450,000 Đã xong 30/11/2018
SBT 30/11/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre Bán 25,360,959 0 -5,150,000 Đã xong 30/11/2018
VNM 30/11/2018 Platinum Victory Private Limited Mua 184,880,461 17,414,266 0 Đã xong 30/11/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
MSB 19/01/2021 82,522,811 Bán Đăng ký 100,522,811 0 28/01/2021 29/01/2021
PSH 19/01/2021 100,000 Mua Đã xong 0 46,400 16/12/2020 14/01/2021
VCS 19/01/2021 4,800,000 Bán Đăng ký 4,800,000 0 26/01/2021 27/01/2021
VIP 18/01/2021 3,000,000 Bán Đăng ký 3,000,000 0 28/01/2021 26/02/2021
AGG 15/01/2021 99,417 Bán Đã xong 99,417 0 12/01/2021 12/01/2021
SZE 14/01/2021 1,500,000 Mua Đã xong 0 0 08/12/2020 06/01/2021
CIA 13/01/2021 1,970,990 Mua Đã xong 0 1,327,761 09/12/2020 07/01/2021
MWG 13/01/2021 604,093 Bán Đã xong 604,093 0 11/01/2021 11/01/2021
GND 13/01/2021 736,800 Bán Đã xong 736,800 0 23/12/2020 07/01/2021
PAN 12/01/2021 64,000 Mua Đã xong 7,399,830 7,463,830 31/12/2020 11/01/2021
FTS 08/01/2021 76 Mua Đã xong 416 492 01/12/2020 31/12/2020
ONE 07/01/2021 112,000 Mua Đã xong 20,500 132,452 07/12/2020 31/12/2020
VND 07/01/2021 62 Mua Đã xong 11,909,348 11,909,410 07/01/2021 07/01/2021
GEX 06/01/2021 12,000,000 Bán Đã xong 18,274,950 6,274,950 21/12/2020 30/12/2020
MBB 06/01/2021 25,616,120 Bán Đã xong 25,616,120 0 06/01/2021 07/01/2021
MBS 04/01/2021 663 Mua Đã xong 8,891 9,554 01/12/2020 31/12/2020
PNJ 04/01/2021 76,240 Mua Đăng ký 169,559 0 19/01/2021 22/01/2021
SSI 04/01/2021 09 Mua Đã xong 3,930,689 3,930,698 24/12/2020 24/12/2020
REE 31/12/2020 1,000,000 Mua Đã xong 7,915 1,007,915 16/12/2020 30/12/2020
GDT 31/12/2020 9,800 Mua Đăng ký 259,810 0 08/01/2021 12/01/2021
GTN 30/12/2020 1,000,000 Bán Đăng ký 1,000,000 0 11/01/2021 09/02/2021
PSD 30/12/2020 870,000 Mua Đã xong 62,700 268,000 30/11/2020 29/12/2020
HAX 29/12/2020 134,270 Bán Đăng ký 134,270 0 07/01/2021 27/01/2021
HDC 28/12/2020 640,829 Bán Đăng ký 640,829 0 07/01/2021 05/02/2021
FCN 28/12/2020 1,509,570 Bán Đăng ký 1,509,570 0 07/01/2021 06/02/2021
VET 28/12/2020 36,200 Bán Đã xong 36,200 0 09/12/2020 28/12/2020
SSI 25/12/2020 1,921,400 Mua Đã xong 2,009,289 3,930,689 24/12/2020 24/12/2020
LDG 24/12/2020 375,200 Mua Đã xong 390,040 765,240 01/12/2020 24/12/2020
TLG 23/12/2020 1,500,000 Bán Đã xong 1,500,000 0 26/11/2020 18/12/2020
VNM 21/12/2020 310,099 Bán Đăng ký 310,099 0 04/01/2021 29/01/2021