Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
STB 19/01/2018 Dương Công Minh Chủ tịch HĐQT Mua 62,569,075 1,000,000 0 Đã xong 19/01/2018
STB 19/01/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Bán 97,530,716 0 -9,060,000 Đã xong 19/01/2018
BWE 19/01/2018 Ngô Văn Lui Phó TGĐ Bán 207,700 190,000 0 Đăng Ký 19/01/2018
KDC 19/01/2018 Công ty TNHH Đầu tư Vinh Linh Mua 9,836,908 1,600,000 1,114,640 Đã xong 19/01/2018
VTB 19/01/2018 Vũ Dương Ngọc Duy Thành viên HĐQT/TGĐ Mua 118,861 100,000 0 Đăng Ký 19/01/2018
L14 19/01/2018 Lê Thị Thanh Hoàng Văn Sản Kế toán trưởng/Phụ trách CBTT Bán 5,975 5,975 0 Đăng Ký 19/01/2018
DIH 19/01/2018 Vương Đình Hùng Bán 188,400 0 -100,000 Đã xong 19/01/2018
TDG 19/01/2018 Lê Minh Hiếu TV HĐQT/TGĐ Mua 1,419,930 500,000 0 Đăng Ký 19/01/2018
VPD 19/01/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc Mua 12,665,463 5,000,000 0 Đăng Ký 19/01/2018
APG 19/01/2018 Công ty Cổ phần HLS Mua 675,940 0 91,600 Đã xong 19/01/2018
TLT 19/01/2018 Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT Mua 407,400 100,000 0 Đăng Ký 19/01/2018
TLT 19/01/2018 Nguyễn Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT Mua 403,400 100,000 4,000 Đã xong 19/01/2018
KMR 19/01/2018 Korea Investment & Securities Co., Ltd Mua 5,683,027 0 48,740 Đã xong 19/01/2018
HPP 19/01/2018 Bùi Kim Ngọc Thành viên HĐQT/Kế toán trưởng Mua 97,801 50,000 0 Đăng Ký 19/01/2018
ATA 19/01/2018 Lê Thị Phương Thảo TGĐ Mua 0 0 52,000 Đã xong 19/01/2018
NHH 19/01/2018 Nguyễn Trọng Quân TV HĐQT Bán 4,800 4,500 0 Đã xong 19/01/2018
NHH 19/01/2018 Nguyễn Thị Hồng Hà TV HĐQT Bán 300 300 0 Đã xong 19/01/2018
SCS 18/01/2018 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư Sài Gòn Hàng Không Bán 3,547,692 0 -1,260,000 Đã xong 18/01/2018
HAH 18/01/2018 Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải Bán 1,740,601 800,000 -497,790 Đã xong 18/01/2018
VCF 18/01/2018 Phạm Quang Vũ Chủ tịch HĐQT Bán 219,305 219,305 0 Đăng Ký 18/01/2018
THG 18/01/2018 Nguyễn Thanh Nghĩa Huỳnh Thị Ngọc Bích TV HĐQT/Phó TGĐ Mua 44,304 20,000 0 Đăng Ký 18/01/2018
CII 18/01/2018 KB Vietnam Focus Balanced Fund Mua 2,000,000 1,000,000 0 Đăng Ký 18/01/2018
CII 18/01/2018 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company Bán 4,594,304 2,200,000 0 Đăng Ký 18/01/2018
SBS 18/01/2018 Lưu Anh Đức Thành viên BKS Bán 10,000 10,000 0 Đăng Ký 18/01/2018
GSM 18/01/2018 Tổng công ty Sông Đà Bán 757,250 757,250 -37,200 Đã xong 18/01/2018
NKG 18/01/2018 Phạm Mạnh Hùng TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT Bán 1,022,239 500,000 -500,000 Đã xong 18/01/2018
HDC 18/01/2018 Hồ Viết Thới Lương Thị Phương Trưởng BKS Bán 97,169 50,000 0 Đăng Ký 18/01/2018
HAH 18/01/2018 Công ty Cổ phần Transimex-Saigon Bùi Tuấn Ngọc Bán 6,032,845 1,032,840 -1,019,420 Đã xong 18/01/2018
SSI 18/01/2018 Nguyễn Văn Khải Nguyễn Văn Hiển Trưởng BKS/Phó TGĐ khối quản lý quỹ Bán 66,000 35,000 0 Đăng Ký 18/01/2018
VCI 18/01/2018 Huỳnh Richard Lê Minh Dương Đỗ Phương Anh TV HĐQT Bán 500,000 500,000 -500,000 Đã xong 18/01/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
HPG 18/01/2018 37,000 Mua Đã xong 169,327 206,327 25/12/2017 31/12/2017
VNM 11/01/2018 14,906 Mua Đã xong 174,909 189,815 05/01/2018 05/01/2018
EVE 10/01/2018 3,000,000 Mua Đã xong 0 2,431,800 06/12/2017 29/12/2017
TCH 09/01/2018 11,000,000 Mua Đã xong 0 9,722,450 08/12/2017 05/01/2018
VIP 08/01/2018 3,000,000 Mua Đã xong 0 3,000,000 08/12/2017 28/12/2017
DQC 08/01/2018 993,540 Mua Đã xong 2,442,400 3,101,350 05/12/2017 03/01/2018
ITD 08/01/2018 31,020 Mua Đăng ký 15,768 0 17/01/2018 12/02/2018
KHA 08/01/2018 4,236,092 Mua Đăng ký 0 0 17/01/2018 15/02/2018
SRF 08/01/2018 1,900,000 Mua Đăng ký 13,040 0 17/01/2018 13/02/2018
MBS 05/01/2018 92 Mua Đã xong 1,564 1,656 01/12/2017 31/12/2017
TW3 05/01/2018 4,000 Mua Đăng ký 16,400 0 15/01/2018 31/01/2018
FTS 04/01/2018 58 Mua Đã xong 221 279 01/12/2017 31/12/2017
CKV 02/01/2018 38,000 Bán Đăng ký 38,000 0 09/01/2018 07/02/2018
HNF 29/12/2017 1,960,000 Mua Đăng ký 0 0 26/12/2017 23/01/2018
HSG 28/12/2017 3,800 Mua Đã xong 0 3,800 28/12/2017 28/12/2017
HSG 28/12/2017 3,800 Mua Đã xong 0 3,800 23/11/2017 22/12/2017
RCD 28/12/2017 450,000 Mua Đăng ký 0 0 08/01/2018 06/02/2018
SGN 27/12/2017 9,600 Mua Đã xong 20,200 29,800 28/11/2017 21/12/2017
LSS 27/12/2017 6,000,000 Mua Đăng ký 0 0 10/01/2018 08/02/2018
GAS 27/12/2017 601,930 Bán Đăng ký 601,930 0 05/01/2018 03/02/2018
CTD 25/12/2017 448,500 Bán Đăng ký 515,156 0 04/01/2018 19/01/2018
LHG 22/12/2017 72,198 Bán Đã xong 72,198 0 18/12/2017 20/12/2017
KHW 22/12/2017 24,000 Bán Đăng ký 24,000 0 02/01/2018 30/01/2018
VIB 21/12/2017 57,000,000 Mua Đã xong 1,911 33,868,461 01/11/2017 30/11/2017
NED 19/12/2017 254,000 Bán Đăng ký 254,000 0 29/12/2017 26/01/2018
BDT 18/12/2017 4,600 Mua Đăng ký 0 0 27/12/2017 25/01/2018
VT8 13/12/2017 258,699 Mua Đăng ký 0 0 20/12/2017 18/01/2018
VNM 12/12/2017 26,201 Mua Đã xong 148,708 174,909 30/11/2017 30/11/2017
TBN 12/12/2017 12,000 Mua Đã xong 31,700 43,700 21/11/2017 30/11/2017
BTT 06/12/2017 224 Bán Đã xong 224 0 06/12/2017 06/12/2017