Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
ICN 14/11/2018 Đoàn Đắc Hiếu Đỗ Thị Hạnh TV HĐQT/Phó GĐ Mua 0 60,000 0 Đăng Ký 14/11/2018
PTE 14/11/2018 Triệu Quốc Hoàn Mua 1,350 0 1,000,000 Đã xong 14/11/2018
TCB 14/11/2018 Công đoàn Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Bán 2,188,080 1,200,000 -1,200,000 Đã xong 14/11/2018
VTH 14/11/2018 Phạm Đình Thuyền Mua 592,060 0 400,000 Đã xong 14/11/2018
VNF 14/11/2018 Công ty Cổ phần Transimex Bùi Tuấn Ngọc Mua 2,897,620 183,300 0 Đăng Ký 14/11/2018
BPC 14/11/2018 Công đoàn Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn Mua 299,600 50,000 0 Đăng Ký 14/11/2018
DXL 14/11/2018 Công ty TNHH Thảo Viên Lạng Sơn Nguyễn Kim Thảo Bán 1,184,301 500,000 -200,000 Đã xong 14/11/2018
PIV 14/11/2018 America Limited Liability Company Mua 1,544,600 0 52,300 Đã xong 14/11/2018
GVR 14/11/2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Incontec Mua 19,946,200 0 1,537,100 Đã xong 14/11/2018
LCM 14/11/2018 Lê Tuấn Điệp Mua 1,464,040 0 48,000 Đã xong 14/11/2018
VCW 14/11/2018 Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh Nguyễn Ngọc Thái Bình Mua 26,910,000 50,000 50,000 Đã xong 14/11/2018
CII 14/11/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Tam Mã Mua 5,900,270 2,000,000 0 Đăng Ký 14/11/2018
YEG 14/11/2018 MACQUARIE BANK LIMITED OBU Bán 1,604,370 0 -82,270 Đã xong 14/11/2018
HPG 13/11/2018 PENM III Germany GmbH & Co. KG Bán 49,056,778 20,000,000 0 Đăng Ký 13/11/2018
UIC 13/11/2018 AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) Mua 560,240 0 80,440 Đã xong 13/11/2018
C32 13/11/2018 Công ty Cổ phần Miền Đông Mua 0 500,000 500,000 Đã xong 13/11/2018
SMB 13/11/2018 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú Nguyễn Thị Phước Mua 887,867 612,133 0 Đăng Ký 13/11/2018
GEX 13/11/2018 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ Đỗ Thị Phương Lan Bán 2,480,000 2,480,000 -1,280,000 Đã xong 13/11/2018
VNF 13/11/2018 Công ty Cổ phần Transimex Mua 2,897,620 183,300 0 Đã xong 13/11/2018
SVI 13/11/2018 Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt Mua 1,290,040 0 1,200,000 Đã xong 13/11/2018
HAR 13/11/2018 Công ty TNHH Thai Invest International Mua 6,101,297 0 1,006,500 Đã xong 13/11/2018
BII 13/11/2018 Đỗ Cần Mua 3,477,300 0 587,900 Đã xong 13/11/2018
BMI 13/11/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC Lê Song Lai Mua 500,000 500,000 0 Đăng Ký 13/11/2018
BED 13/11/2018 Bùi Thị Thanh Vân Bán 487,300 0 -280,000 Đã xong 13/11/2018
PV2 13/11/2018 Chu Minh Châu Mua 1,755,000 0 4,011,400 Đã xong 13/11/2018
BWE 13/11/2018 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc Bán 3,000,000 3,000,000 -150,000 Đã xong 13/11/2018
VHC 12/11/2018 Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) Mua 268,000 0 32,000 Đã xong 12/11/2018
VHC 12/11/2018 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company Bán 2,080,000 0 -10,000 Đã xong 12/11/2018
VHC 12/11/2018 Norges Bank Mua 2,180,000 0 90,000 Đã xong 12/11/2018
AAA 12/11/2018 PYN Fund Elite (Non - Ucits) Bán 9,036,620 0 -516,360 Đã xong 12/11/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
MWG 13/11/2018 32,740 Mua Đã xong 336,545 369,285 06/11/2018 13/11/2018
SRF 13/11/2018 762,360 Mua Đăng ký 1,137,640 0 23/11/2018 21/12/2018
VNM 13/11/2018 6,132 Mua Đã xong 261,177 267,309 05/11/2018 05/11/2018
EVE 12/11/2018 1,500,000 Mua Đăng ký 2,431,800 0 21/11/2018 20/12/2018
VND 09/11/2018 30 Mua Đã xong 3,948,548 3,948,578 09/11/2018 09/11/2018
SPP 09/11/2018 536,200 Bán Đã xong 536,200 0 15/10/2018 09/11/2018
HIG 08/11/2018 964,000 Bán Đăng ký 2,903,843 0 19/11/2018 18/12/2018
BTN 06/11/2018 68,808 Mua Đã xong 0 68,808 06/11/2018 06/11/2018
FTS 05/11/2018 55 Mua Đã xong 128 183 01/01/2018 31/10/2018
CTD 01/11/2018 103,131 Mua Đã xong 66,656 158,287 11/09/2018 01/10/2018
VCS 31/10/2018 3,200,000 Mua Đăng ký 0 0 07/11/2018 05/12/2018
HSG 26/10/2018 15,000 Mua Đã xong 119,300 134,300 22/10/2018 22/10/2018
THI 25/10/2018 4,800,000 Mua Đã xong 0 4,800,000 14/09/2018 12/10/2018
MWG 24/10/2018 30,745 Mua Đã xong 305,800 336,545 12/10/2018 24/10/2018
TW3 23/10/2018 1,000 Mua Đã xong 22,400 23,400 18/10/2018 18/10/2018
XHC 22/10/2018 10,000 Mua Đã xong 0 10,000 11/10/2018 17/10/2018
MBS 19/10/2018 5,000 Mua Đã xong 2,282 7,282 11/10/2018 11/10/2018
CKV 17/10/2018 38,000 Bán Đã xong 38,000 38,000 14/09/2018 12/10/2018
AAM 17/10/2018 2,400,000 Mua Đăng ký 0 0 29/10/2018 27/11/2018
DAG 15/10/2018 487 Mua Đã xong 806 1,293 15/10/2018 15/10/2018
LCG 15/10/2018 2,000,000 Mua Đã xong 338 2,000,338 14/09/2018 13/10/2018
SWC 15/10/2018 6,710,000 Mua Đăng ký 0 0 19/10/2018 16/11/2018
TVS 15/10/2018 1,550,000 Bán Đăng ký 1,550,000 0 25/10/2018 23/11/2018
VND 12/10/2018 68 Mua Đã xong 3,948,480 3,948,548 12/10/2018 12/10/2018
CTS 10/10/2018 39 Mua Đã xong 36,868 36,907 01/10/2018 05/10/2018
GDT 08/10/2018 16,050 Mua Đã xong 61,360 77,410 21/09/2018 25/09/2018
FTS 02/10/2018 17 Mua Đã xong 111 128 01/09/2018 30/09/2018
MSN 02/10/2018 109,899,932 Bán Đã xong 109,899,932 0 02/10/2018 02/10/2018
SSI 01/10/2018 677,500 Mua Đã xong 215,848 893,354 21/09/2018 26/09/2018
VNI 28/09/2018 202,720 Bán Đã xong 202,720 202,720 23/08/2018 21/09/2018