Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
CYC 18/09/2018 Chen Hui Zun Chen Tzu Hsuan Chủ tịch HĐQT Mua 50,000 505,000 0 Đăng Ký 18/09/2018
THR 18/09/2018 Nguyễn Công Đông Nguyễn Thị Hương Chủ tịch HĐQT Mua 11,600 10,000 4,400 Đã xong 18/09/2018
NHH 18/09/2018 Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB Mua 604,800 0 742,700 Đã xong 18/09/2018
QNS 18/09/2018 Trần Ngọc Phương TV HĐQT/Phó TGĐ Bán 6,123,440 300,000 0 Đăng Ký 18/09/2018
GEX 18/09/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX Mua 74,209,776 0 3,101,410 Đã xong 18/09/2018
CTD 18/09/2018 Công ty Cổ phần quản lý quỹ VinaCapital Mua 99,130 0 44,390 Đã xong 18/09/2018
CTD 18/09/2018 VOF Investment Limited Mua 1,347,910 0 770,000 Đã xong 18/09/2018
CTI 18/09/2018 PYN Fund Elite (Non-UCITS) Bán 4,457,200 0 -88,360 Đã xong 18/09/2018
LHG 18/09/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung Bán 752,850 752,850 0 Đăng Ký 18/09/2018
TIG 18/09/2018 PYN Fund Elite (Non-UCITS) Bán 10,393,411 0 -650,100 Đã xong 18/09/2018
LHG 18/09/2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung Bán 752,850 752,850 0 Đã xong 18/09/2018
NVL 17/09/2018 Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va Mua 0 246,144 246,144 Đã xong 17/09/2018
WTN 17/09/2018 Công ty Cổ phần Hải Đăng Thái Trường Giang Bán 3,703,000 1,303,000 -1,303,000 Đã xong 17/09/2018
FUCTVGF1 17/09/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt Mua 1,964,900 1,035,100 0 Đăng Ký 17/09/2018
HNG 17/09/2018 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Mua 488,665,840 24,000,000 0 Đăng Ký 17/09/2018
DHG 17/09/2018 Công đoàn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Bán 561,607 0 -27,280 Đã xong 17/09/2018
FCM 17/09/2018 Công ty Cổ phần FECON Bán 14,760,000 10,660,000 0 Đăng Ký 17/09/2018
ITC 17/09/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn Việt Mua 5,480,680 0 40,000 Đã xong 17/09/2018
VCS 17/09/2018 Công đoàn Công ty Cổ phần VICOSTONE Bán 29,488 29,488 0 Đăng Ký 17/09/2018
GMC 17/09/2018 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải Mua 1,239,190 0 23,050 Đã xong 17/09/2018
WTN 17/09/2018 Phạm Quốc Khánh Mua 82,700 0 1,306,208 Đã xong 17/09/2018
NAW 14/09/2018 Nguyễn Đức Hải Mua 1,626,900 0 7,300,000 Đã xong 14/09/2018
SCD 14/09/2018 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm Nguyễn Thị Ngọc Dung Bán 363,880 25,000 -25,000 Đã xong 14/09/2018
VGC 14/09/2018 Norges Bank Bán 9,231,500 0 -320,000 Đã xong 14/09/2018
VIG 14/09/2018 Nguyễn Nhật Minh Bán 3,403,400 0 -2,596,700 Đã xong 14/09/2018
AMV 14/09/2018 Bùi Văn Hải Bán 3,441,700 0 -951,700 Đã xong 14/09/2018
AMV 14/09/2018 Nguyễn Thị Hồng Hải Mua 1,200,000 0 1,800,000 Đã xong 14/09/2018
SBT 14/09/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công Đặng Huỳnh Ức My Mua 107,511,290 16,000,000 16,000,000 Đã xong 14/09/2018
SSC 14/09/2018 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương Mua 12,667,892 135,000 126,970 Đã xong 14/09/2018
TIG 14/09/2018 PYN Fund Elite (Non-UCITS) Bán 11,243,211 0 -849,800 Đã xong 14/09/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
BCP 17/09/2018 19,600 Bán Đã xong 19,600 0 24/08/2018 10/09/2018
SBA 17/09/2018 116,550 Bán Đăng ký 199,990 0 25/09/2018 03/10/2018
VT8 17/09/2018 38,758 Bán Đã xong 38,758 0 17/08/2018 11/09/2018
SSI 12/09/2018 677,500 Mua Đăng ký 215,848 0 21/09/2018 05/10/2018
M10 12/09/2018 244 Mua Đã xong 0 244 12/09/2018 12/09/2018
GDT 12/09/2018 16,050 Mua Đăng ký 61,360 0 21/09/2018 25/09/2018
VND 11/09/2018 06 Mua Đã xong 3,948,474 3,948,480 01/08/2018 31/08/2018
TRS 10/09/2018 3,700 Mua Đã xong 5,700 9,400 16/08/2018 14/09/2018
THI 07/09/2018 4,800,000 Mua Đăng ký 0 0 14/09/2018 12/10/2018
CKV 07/09/2018 38,000 Bán Đăng ký 38,000 0 14/09/2018 12/10/2018
MBS 06/09/2018 17 Mua Đã xong 2,265 2,282 01/08/2018 31/08/2018
SSI 05/09/2018 06 Mua Đã xong 215,842 215,848 14/08/2018 17/08/2018
CX8 04/09/2018 181,300 Bán Đã xong 181,300 0 30/07/2018 28/08/2018
CCR 31/08/2018 19,800 Mua Đã xong 28,400 48,200 21/07/2018 23/08/2018
LCG 31/08/2018 2,000,000 Mua Đăng ký 338 0 14/09/2018 13/10/2018
SMC 31/08/2018 6,718 Bán Đã xong 6,718 0 31/08/2018 31/08/2018
VET 28/08/2018 6,000 Mua Đã xong 34,500 40,500 13/08/2018 23/08/2018
CC1 28/08/2018 206,200 Mua Đã xong 0 184,200 02/08/2018 17/08/2018
VNB 23/08/2018 11,000 Mua Đã xong 0 11,000 25/07/2018 15/08/2018
SGP 22/08/2018 16,500 Mua Đã xong 0 16,500 16/07/2018 14/08/2018
TW3 21/08/2018 2,000 Mua Đã xong 20,400 22,400 16/08/2018 16/08/2018
VNI 16/08/2018 202,720 Bán Đăng ký 202,720 0 23/08/2018 21/09/2018
HMH 14/08/2018 1,319,900 Mua Đã xong 0 291,400 11/07/2018 09/08/2018
VNM 13/08/2018 44,675 Mua Đã xong 206,680 251,355 09/08/2018 09/08/2018
TAG 10/08/2018 180,634 Mua Đã xong 102,614 116,914 19/07/2018 01/08/2018
IDV 10/08/2018 300,000 Mua Đã xong 1,347,201 1,647,201 16/07/2018 07/08/2018
GIL 07/08/2018 38,680 Bán Đã xong 38,680 0 23/07/2018 06/08/2018
FTS 06/08/2018 43 Mua Đã xong 48 91 01/07/2018 31/07/2018
MBS 06/08/2018 93 Mua Đã xong 2,172 2,265 01/07/2018 31/07/2018
VND 06/08/2018 8,040 Mua Đã xong 3,940,434 3,948,474 01/07/2018 31/07/2018