Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  
Mã CK Ngày thông báo Tổ chức/Người GD Tên người liên quan Chức vụ người liên quan Kiểu giao dịch CP sở hữu trước GD CP đăng ký GD Số lượng CP GD thành công Tình trạng GD Ngày thực hiện
EIB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 101,245,131 0 -35,011,110 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,598,200 150,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
PAN 06/12/2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI Mua 26,264,934 480,000 0 Đăng Ký 06/12/2018
MBB 06/12/2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bán 150,607,176 0 -23,700,000 Đã xong 06/12/2018
API 06/12/2018 ASEAN Deep Value Fund David Roes Mua 6,558,600 150,000 39,600 Đã xong 06/12/2018
VNF 06/12/2018 Công ty Cổ phần Quản lý & Phát triển Bất động sản Conasi Mua 0 0 733,500 Đã xong 06/12/2018
HSA 05/12/2018 Nguyễn Xuân Thạch Bán 676,000 0 -51,300 Đã xong 05/12/2018
CEC 05/12/2018 Đông Thị Thắm Mua 670,229 0 106,983 Đã xong 05/12/2018
KDH 05/12/2018 PYN Fund Elite (Non - Ucits) Bán 20,738,403 0 -75,100 Đã xong 05/12/2018
VFG 05/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN Mua 6,323,000 9,798,850 0 Đăng Ký 05/12/2018
DNW 04/12/2018 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Võ Văn Bình Bán 12,750,833 700,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
VNE 04/12/2018 Erikoissijoitusrahasto Elite (Mutual Fund Elite (Non-ucits)) Bán 7,625,706 0 -476,000 Đã xong 04/12/2018
PME 04/12/2018 STADA Service Holding B.V. Mua 36,755,696 9,750,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
FPT 04/12/2018 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC Lê Song Lai Bán 2,000,062 500,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
CAV 04/12/2018 Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX Mua 50,797,468 3,500,000 0 Đăng Ký 04/12/2018
PMC 04/12/2018 America Limited Liability Company Mua 559,044 0 1,600 Đã xong 04/12/2018
AST 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long Mua 21,600,000 1,500,000 1,500,000 Đã xong 03/12/2018
IDI 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai Mua 92,873,888 27,000,000 169,580 Đã xong 03/12/2018
MPT 03/12/2018 Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình Mua 700,000 860,000 860,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Norges Bank Bán 9,991,070 0 -60,000 Đã xong 03/12/2018
DXG 03/12/2018 Amersham Industries Limited Bán 16,304,969 0 -210,000 Đã xong 03/12/2018
DDN 03/12/2018 Nguyễn Ngọc Hổ Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên BKS Bán 15,781 10,000 -11,000 Đã xong 03/12/2018
HLS 03/12/2018 Vũ Ngọc Hiếu Mua 592,918 0 104,200 Đã xong 03/12/2018
TIX 03/12/2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức Mua 0 300,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
NHH 03/12/2018 Công ty Cổ phần An Phát Holdings Mua 0 0 3,200,000 Đã xong 03/12/2018
GMC 03/12/2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế Mua 1,182,750 0 612,860 Đã xong 03/12/2018
QNS 03/12/2018 Nguyễn Đình Quế Dương Thị Thu Thủy Trưởng BKS Bán 183,979 150,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
NPS 03/12/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 Mua 0 533,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
PRO 03/12/2018 Công ty Cổ phần Tonkin Spices Mua 0 1,410,000 0 Đăng Ký 03/12/2018
HJS 03/12/2018 Công ty TNHH Đà Lạt Safari Mua 0 0 2,050,000 Đã xong 03/12/2018
Mã CK Ngày thông báo CP đăng ký GD Kiểu giao dịch Tình trạng GD CP trước GD CP sau GD Ngày bắt đầu GD Ngày kết thúc GD
CDP 18/01/2019 18,000 Mua Đã xong 29,600 46,000 01/01/2019 15/01/2019
ACV 17/01/2019 72,200 Mua Đã xong 43,700 115,900 21/12/2018 14/01/2019
DQC 17/01/2019 3,700,000 Mua Đăng ký 3,101,350 0 29/01/2019 27/02/2019
VNM 17/01/2019 3,728 Mua Đã xong 276,210 279,938 11/01/2019 11/01/2019
VET 16/01/2019 2,000 Mua Đã xong 40,500 42,500 04/01/2019 08/01/2019
CTD 11/01/2019 3,800,000 Mua Đã xong 158,287 2,876,127 12/12/2018 10/01/2019
SBV 11/01/2019 600,000 Mua Đã xong 60,000 60,000 04/12/2018 03/01/2019
HTE 10/01/2019 2,199,080 Bán Đã xong 2,199,080 1,970,000 13/12/2018 09/01/2019
LDG 10/01/2019 62,540 Mua Đăng ký 0 0 11/01/2019 11/02/2019
FTS 10/01/2019 49 Mua Đã xong 205 254 01/12/2018 31/12/2018
HAM 04/01/2019 622,500 Bán Đã xong 622,500 0 12/12/2018 28/12/2018
CMT 04/01/2019 800,000 Mua Đăng ký 716,630 0 15/01/2019 12/02/2019
MBS 04/01/2019 105 Mua Đã xong 7,282 7,387 01/12/2018 31/12/2018
SRF 27/12/2018 762,360 Mua Đã xong 1,137,640 1,780,000 23/11/2018 21/12/2018
SSI 26/12/2018 08 Mua Đã xong 893,369 893,377 19/12/2018 19/12/2018
TSJ 26/12/2018 600 Mua Đăng ký 2,000 0 07/01/2019 01/02/2019
HSG 26/12/2018 11,300 Mua Đã xong 134,300 145,600 21/12/2018 21/12/2018
PLX 25/12/2018 12,000,000 Bán Đăng ký 135,064,846 0 07/01/2019 01/02/2019
VHC 19/12/2018 102,060 Bán Đã xong 102,060 0 29/11/2018 13/12/2018
TVS 19/12/2018 1,550,000 Bán Đăng ký 1,550,000 0 02/01/2019 31/01/2019
VNM 18/12/2018 8,901 Mua Đã xong 267,309 276,210 14/12/2018 14/12/2018
HIG 18/12/2018 964,000 Bán Đã xong 2,903,843 1,939,843 27/11/2018 13/12/2018
GDT 14/12/2018 5,600 Mua Đã xong 77,410 83,010 04/12/2018 05/12/2018
EVE 14/12/2018 1,500,000 Mua Đã xong 2,431,800 3,931,800 22/11/2018 12/12/2018
IDV 14/12/2018 99 Mua Đã xong 1,647,201 1,647,300 14/12/2018 14/12/2018
VND 14/12/2018 10,000,000 Mua Đã xong 3,948,548 11,864,682 14/11/2018 12/12/2018
DHA 13/12/2018 500,000 Mua Đăng ký 58,733 0 21/12/2018 19/01/2019
LCW 11/12/2018 20,000 Mua Đăng ký 0 0 19/12/2018 16/01/2019
FTS 06/12/2018 22 Mua Đã xong 183 205 01/11/2018 30/11/2018
SSI 04/12/2018 15 Mua Đã xong 893,354 893,369 09/11/2018 09/11/2018