Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 11 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
PDC 12/11/2019 13/11/2019 07/12/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  11-11-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 12-11-2019
Thời gian thực hiện: 7-12-2019
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Phương Đông – 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

IDC 11/11/2019 12/11/2019 03/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty IDICO - CTCP trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/11/2019
Thời gian thanh toán : 03/12/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

PBK 11/11/2019 12/11/2019 28/11/2019 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PBK) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm  2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11-11-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 12-11-2019
Thời gian thực hiện: 28-11-2019
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn - thôn Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, Bắc Kạn.
Nội dung: 
 + Thông qua việc thay thế/ bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện pháp luật sau khi thay đổi người sở hữu cổ phần của Công ty;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

DHA 11/11/2019 12/11/2019 27/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Hóa An trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/11/2019
Thời gian thanh toán : 27/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

LHC 12/11/2019 13/11/2019 27/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 13/11/2019
Thời gian thanh toán : 27/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

TCO 11/11/2019 12/11/2019 25/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/11/2019
Thời gian thanh toán : 25/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

HT1 11/11/2019 12/11/2019 22/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 12/11/2019
Thời gian thanh toán : 22/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

E1VFVN30 12/11/2019 Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ          
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 400.000 
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 426.600.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12-11-2019
Ngày chính thức giao dịch: 12-11-2019

HEJ 27/09/2019 30/09/2019 12/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/09/2019
Thời gian thanh toán : 12/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 19,5000% /mệnh giá (1950 đồng/cổ phiếu).

HC3 23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/10/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/10/2019
Thời gian thanh toán : 12/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

HMC 23/10/2019 24/10/2019 12/11/2019 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23-10-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 24-10-2019
Thời gian thực hiện: 12-11-2019
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q3, TP.Hồ Chí Minh 
Nội dung:
+     Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+     Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

IDI 25/10/2019 28/10/2019 12/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/10/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/10/2019
Thời gian thanh toán : 12/11/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

FOX 25/10/2019 28/10/2019 12/11/2019 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FOX) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25-10-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 28-10-2019
Thời gian thực hiện: 12-11-2019
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
Nội dung: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

DTA 11/11/2019 12/11/2019 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đệ Tam (DTA)  tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11-11-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 12-11-2019
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau 
Nội dung:
- Chấp thuận nội dung và phương án đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng để triển khai dự án Khu biệt thự DETACO Phú Quốc.
- Chỉnh sửa Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.