Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 4 2018
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
HES 20/04/2018 23/04/2018 22/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/04/2018
Thời gian thanh toán : 22/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

SD6 23/04/2018 24/04/2018 22/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 trả cổ tức Đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 22/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu), trong đó 5% đợt 2, 2015 và 5% đợt 1, 2016.

GND 23/04/2018 24/04/2018 19/05/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai (GND) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  23-04-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 24-04-2018
Thời gian thực hiện: Ngày 19/5/2018
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (Victory), số 14 Võ VĂn Tần, Phường 6, quận 3, TP. HCM

PPC 23/04/2018 24/04/2018 14/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 14/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).

CEG 20/04/2018 23/04/2018 12/05/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20-04-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 23-04-2018
Thời gian thực hiện: 12-05-2018
Địa điểm thực hiện: phòng họp Công ty CIE1, Lô 22 Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

HND 20/04/2018 23/04/2018 12/05/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20-04-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 23-04-2018
Thời gian thực hiện: 12-05-2018
Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

SAF 23/04/2018 24/04/2018 11/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm SAFOCO trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 11/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 30% /mệnh giá (3000 đồng/cổ phiếu).

VT8 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô số 8 trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 10/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 14% /mệnh giá (1400 đồng/cổ phiếu).

SD6 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  23-04-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 24-04-2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/5/2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 10, nhà TM, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội

CNN 23/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONINCO trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 10/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 8,9800% /mệnh giá (898 đồng/cổ phiếu).

DPG 23/04/2018 24/04/2018 09/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đạt Phương trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 09/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

HND 23/04/2018 24/04/2018 08/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/04/2018
Thời gian thanh toán : 08/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu).

PRC 20/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Logistics Portserco trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/04/2018
Thời gian thanh toán : 04/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

CIA 20/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/04/2018
Thời gian thanh toán : 04/05/2018
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

FPT 23/04/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.719.317 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 345.695.917 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/05/2015
Ngày chính thức giao dịch: 23/04/2018.

FPT 23/04/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 51.835.723 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 theo Thông báo số 551/TB-SGDHCM ngày 19/05/2015
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 13/07/2015

Ngày chính thức giao dịch:
1. 51.324.241 cổ phiếu tự do chuyển nhượng: ngày 21/07/2015
2. 253.624 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2013 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 03/06/2013 đến ngày 03/06/2016: 06/06/2016
3. 257.858 cổ phiếu phân phối cho cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của đợt ESOP 2015 bị hạn chế chuyển nhượng từ ngày 20/04/2015 đến ngày 20/04/2018: 23/04/2018.

FPT 23/04/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FPT niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 296.525
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 07/07/2016
Ngày chính thức giao dịch: 23/04/2018

Lưu ý: 296.525 cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng đến hết ngày 20/04/2018.

BTC 23/04/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC) giao dịch bổ sung cổ phiếu

Số cổ phiếu đăng ký giao dịch thêm: 28,570,897
Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch sau thay đổi: 30,000,000
Ngày chính thức giao dịch: 23-04-2018

VSF 23/04/2018 Niêm yết mới

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (VSF) chính thức giao dịch trên sàn UPCOM

Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 114,831,000
Ngày chính thức giao dịch: 23-04-2018
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10,100 đồng/ cổ phiếu

DCH 23/04/2018 Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội (DCH) chính thức giao dịch trên sàn UPCOM

Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2,880,000
Ngày chính thức giao dịch: 23-04-2018
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11,500 đồng/ cổ phiếu