Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 5 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
XMC 20/05/2019 21/05/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2019
Thời gian thanh toán : 15/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

QSP 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 16% /mệnh giá (1600 đồng/cổ phiếu).

DVW 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 25% /mệnh giá (2500 đồng/cổ phiếu).

VRE 17/05/2019 20/05/2019 20/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vincom Retail trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 20/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10,5000% /mệnh giá (1050 đồng/cổ phiếu).

MCF 17/05/2019 20/05/2019 12/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 12/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 6,6800% /mệnh giá (668 đồng/cổ phiếu).

MCF 17/05/2019 20/05/2019 12/06/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền:  17-05-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-05-2019
Thời gian thực hiện: 12-06-2019
Địa điểm thực hiện: Số 04 đường Cử Luyện, Phường 5, Tp. Tân An, Long An

RTS 20/05/2019 21/05/2019 12/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2019
Thời gian thanh toán : 12/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 23% /mệnh giá (2300 đồng/cổ phiếu).

TDW 17/05/2019 20/05/2019 11/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 11/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 9,5000% /mệnh giá (950 đồng/cổ phiếu).

JOS 17/05/2019 20/05/2019 08/06/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  17-05-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-05-2019
Thời gian thực hiện: 08-06-2019
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - Số 09, Đường Cao Thắng, Phường 8 - Thành phố Cà Mau - Tỉnh Cà Mau

FPT 17/05/2019 20/05/2019 07/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần FPT trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 07/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

VHC 17/05/2019 20/05/2019 06/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 06/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

APF 17/05/2019 20/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 05/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20,2200% /mệnh giá (2022 đồng/cổ phiếu).

X26 20/05/2019 21/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần 26 trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2019
Thời gian thanh toán : 05/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 14% /mệnh giá (1400 đồng/cổ phiếu).

PPC 17/05/2019 20/05/2019 04/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 04/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

SIV 17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần SIVICO trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 03/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

BT1 17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 03/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 16% /mệnh giá (1600 đồng/cổ phiếu).

ACS 17/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 03/06/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

BMC 17/05/2019 20/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2019
Thời gian thanh toán : 31/05/2019
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

PJT 20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2019
Thời gian thanh toán : 31/05/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

SEB 20/05/2019 21/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2019
Thời gian thanh toán : 31/05/2019
Tỷ lệ thực hiện : 9% /mệnh giá (900 đồng/cổ phiếu).