Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 11 2018
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
SGC 19/11/2018 20/11/2018 25/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2018
Thời gian thanh toán : 25/12/2018
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

CLC 19/11/2018 20/11/2018 20/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cát Lợi trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2018
Thời gian thanh toán : 20/12/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

TLD 20/11/2018 21/11/2018 18/12/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20-11-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 21-11-2018
Thời gian thực hiện: 18-12-2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Nội dung:
+ Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
+ Báo cáo kết quả trả cổ tức năm 2017 và thông qua điều lệ đã sửa đổi;
+ Thông qua phát hành tăng vốn cho việc xây dựng Nhà máy sản xuất xuất ván ép công nghiệp – Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Quảng Bình.

TCI 19/11/2018 20/11/2018 17/12/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCI) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-11-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-11-2018
Thời gian thực hiện: 17-12-2018
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
Nội dung:
+ Thông qua đề nghị của Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 65% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

CTG 20/11/2018 21/11/2018 08/12/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20-11-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 21-11-2018
Thời gian thực hiện: 08-12-2018
Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Nội dung:
+ Công tác nhân sự Vietinbank;
+ Các nội dung khác (nếu có).

PIV 19/11/2018 20/11/2018 06/12/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần PIV (PIV) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-11-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-11-2018
Thời gian thực hiện: 06-12-2018
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
Nội dung:
+ Kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp của Công ty;
+ Tái cấu trúc hoạt động của Công ty;
+ Thay đổi trụ sở làm việc Công ty;
+ Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

PTG 20/11/2018 21/11/2018 06/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Phan Thiết trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2018
Thời gian thanh toán : 06/12/2018
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

MPY 20/11/2018 21/11/2018 03/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2018
Thời gian thanh toán : 03/12/2018
Tỷ lệ thực hiện : 7% /mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu).

AGX 19/11/2018 20/11/2018 29/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 20/11/2018
Thời gian thanh toán : 29/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

DAG 20/11/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.466.394
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 51.795.085
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 09-11-2018
Ngày chính thức giao dịch: 20-11-2018

TV2 20/11/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2)  niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 586.219 cổ phiếu
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.313.159 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 20-11-2018

FCN 20/11/2018 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần FECON (FCN) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.491.646
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 94.344.562
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 12-11-2018
Ngày chính thức giao dịch: 20-11-2018

E1VFVN30 20/11/2018 Niêm yết thêm

Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30) niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ  
Số chứng chỉ quỹ niêm yết thêm: 1.000.000
Tổng số chứng chỉ quỹ niêm yết sau thay đổi: 272.100.000
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20-11-2018
Ngày chính thức giao dịch: 20-11-2018

TVW 25/07/2018 26/07/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/07/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2018
Thời gian thanh toán : 20/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 1,6000% /mệnh giá (160 đồng/cổ phiếu).

DP3 17/10/2018 18/10/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3 trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/10/2018
Thời gian thanh toán : 20/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 30% /mệnh giá (3000 đồng/cổ phiếu).

VOC 19/10/2018 22/10/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/10/2018
Thời gian thanh toán : 20/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 13% /mệnh giá (1300 đồng/cổ phiếu).

DC1 22/10/2018 23/10/2018 20/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/10/2018
Thời gian thanh toán : 20/11/2018
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

VNI 01/11/2018 02/11/2018 20/11/2018 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01-11-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 02-11-2018
Thời gian thực hiện: 20-11-2018
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - B17 đường D4, khu tái định cư Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM.
Nội dung:
+     Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
+     Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

MWG 19/11/2018 20/11/2018 19/11/2018 Phát hành cổ phiếu

 Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2018
Tỷ lệ thực hiện: 3:1
Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 107.610.992.

SWC 19/11/2018 20/11/2018 01/01/0001 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam (SWC) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19-11-2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 20-11-2018
Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/11/2018 - 14/12/2018
Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam, 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Nội dung:
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh mức cổ tức năm 2018