Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 1 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
SSC 22/01/2019 23/01/2019 28/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/01/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/01/2019
Thời gian thanh toán : 28/02/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

AGF 22/01/2019 23/01/2019 20/02/2019 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ tài chính 2018-2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22-01-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 23-01-2019
Thời gian thực hiện: 20-02-2019
Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

CMD 22/01/2019 23/01/2019 31/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/01/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 23/01/2019
Thời gian thanh toán : 31/01/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

THG 21/01/2019 22/01/2019 30/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/01/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/01/2019
Thời gian thanh toán : 30/01/2019
Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).

HPP 28/11/2018 29/11/2018 22/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 29/11/2018
Thời gian thanh toán : 22/01/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

TRC 21/12/2018 24/12/2018 22/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/12/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/12/2018
Thời gian thanh toán : 22/01/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

CLX 27/12/2018 28/12/2018 22/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/12/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2018
Thời gian thanh toán : 22/01/2019
Tỷ lệ thực hiện : 3% /mệnh giá (300 đồng/cổ phiếu).

NTC 27/12/2018 28/12/2018 22/01/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên trả cổ tức Đợt 1 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/12/2018
Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2018
Thời gian thanh toán : 22/01/2019
Tỷ lệ thực hiện : 100% /mệnh giá (10000 đồng/cổ phiếu).

SD1 22/01/2019 23/01/2019 01/01/0001 Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22-01-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 23-01-2019
Thời gian thực hiện: Thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau