Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 9 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
HVX 17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/09/2019
Thời gian thanh toán : 18/10/2019
Tỷ lệ thực hiện : 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu).

DAR 17/09/2019 18/09/2019 18/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/09/2019
Thời gian thanh toán : 18/10/2019
Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).

NAS 17/09/2019 18/09/2019 14/10/2019 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường  lần 1 năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17-09-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 18-09-2019
Thời gian thực hiện: 04-10-2019
Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Nội dung:
Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát;
Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

ADP 16/09/2019 17/09/2019 03/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Sơn Á Đông trả cổ tức Đợt 2 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/09/2019
Thời gian thanh toán : 03/10/2019
Tỷ lệ thực hiện : 4% /mệnh giá (400 đồng/cổ phiếu).

YBM 17/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/09/2019
Thời gian thanh toán : 30/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

NAP 17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/09/2019
Thời gian thanh toán : 27/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

VNM 16/09/2019 17/09/2019 26/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam trả cổ tức Đợt 1 năm 2019 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/09/2019
Thời gian thanh toán : 26/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 20% /mệnh giá (2000 đồng/cổ phiếu).

SMC 17/09/2019 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 5.996.331
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 60.994.691
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30-08-2019
Ngày chính thức giao dịch:
+ Đối với 5.496.331 cổ phiếu trả cổ tức năm 2018: 17-09-2019
+ Đối với 500.000 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm: 27-07-2020

TCJ 29/08/2019 30/08/2019 17/09/2019 Đại hội Cổ đông Bất thường

 Công ty Cổ phần Tô Châu (TCJ) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29-08-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 30-08-2019
Thời gian thực hiện: 17-09-2019
Địa điểm thực hiện: Thông báo sau 
Nội dung:  Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

MCT 09/09/2019 10/09/2019 17/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/09/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/09/2019
Thời gian thanh toán : 17/09/2019
Tỷ lệ thực hiện : 6% /mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

YBM 17/09/2019 18/09/2019 17/09/2019 Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (YBM) phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17-09-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 18-09-2019
Tỷ lệ thực hiện: 10:1
Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.299.993.

DCI 17/09/2019 18/09/2019 01/01/0001 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17-09-2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18-09-2019
Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm tổ chức họp: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Nội dung họp: 
Thông qua việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI)