Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Tra cứu sự kiện

Tháng 7 2019
Mã CK:
Ngày bắt đầu:
Ngày kết thúc:
Loại sự kiện:
 

Danh sách sự kiện


Mã CK Ngày GDKHQ Ngày chốt Ngày thực thi Loại sự kiện
VGC 17/07/2019 18/07/2019 19/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/07/2019
Thời gian thanh toán : 19/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

C36 17/07/2019 18/07/2019 16/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/07/2019
Thời gian thanh toán : 16/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

LM8 16/07/2019 17/07/2019 15/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Lilama 18 trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/07/2019
Thời gian thanh toán : 15/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

DFC 17/07/2019 18/07/2019 06/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/07/2019
Thời gian thanh toán : 06/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 33% /mệnh giá (3300 đồng/cổ phiếu).

PGS 17/07/2019 18/07/2019 02/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 18/07/2019
Thời gian thanh toán : 02/08/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

PMWC 17/07/2019 Niêm yết mới

 Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ (PMW) đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.000.000 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 17-07-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 12.500 đồng/cổ phiếu

PMG 17/07/2019 Niêm yết thêm

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.174.247
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 42.124.094
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 08-07-2019
Ngày chính thức giao dịch: 17-07-2019

HDC 17/07/2019 Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC) niêm yết bổ sung cổ phiếu
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.493.173
Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 57.924.440
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11-07-2019
Ngày chính thức giao dịch: 17-07-2019

BM9 17/07/2019 Niêm yết mới

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam (BM9) đăng ký giao dịch trên sàn HNX.
Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.795.680 cổ phiếu
Ngày chính thức giao dịch: 17-07-2019
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.200 đồng/cổ phiếu

FOX 13/06/2019 14/06/2019 17/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/06/2019
Thời gian thanh toán : 17/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu).

PCM 14/06/2019 17/06/2019 17/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/06/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/06/2019
Thời gian thanh toán : 17/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 1,2370% /mệnh giá (123,7 đồng/cổ phiếu).

HEM 01/07/2019 02/07/2019 17/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội trả cổ tức Cả năm năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 02/07/2019
Thời gian thanh toán : 17/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).

NHV 02/07/2019 03/07/2019 17/07/2019 Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty cổ phần Đầu tư NHV (NHV) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1  năm 2019:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02-07-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 03-07-2019
Thời gian thực hiện: 17-07-2019
Địa điểm thực hiện:  Số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Nội dung:
+ Xin ý kiến về việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Tây Hồ, Hà Nội;
+ Xin ý kiến về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chuyển nhượng tài sản để đầu tư vào công ty sở hữu chuỗi cửa hàng đồ uống;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

DHG 02/07/2019 03/07/2019 17/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền mặt

 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang trả cổ tức Đợt 3 năm 2018 bằng tiền:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng : 03/07/2019
Thời gian thanh toán : 17/07/2019
Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

ASG 17/07/2019 18/07/2019 17/07/2019 Phát hành cổ phiếu

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay (ASG) phát hành cổ phiếu trả cổ tức:
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17-07-2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 18-07-2019
Tỷ lệ thực hiện: 15%.