Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885

Tin doanh nghiệp

Sáu tháng đầu năm, Tập đoàn Dầu khí xuất bán 7,48 triệu tấn dầu thô

Theo báo cáo của Ban Thương mại Thị trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động mua, bán dầu thô của Tập đoàn, thông qua đơn vị đại lý, ủy thác bán dầu là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tiếp tục được thực hiện có hiệu quả với việc xuất bán 7,48 triệu tấn dầu khai thác ở cả trong và ngoài nước, đạt 49,76% so với kế hoạch năm 2017 vừa được Chính phủ giao bổ sung (và đạt trên 52% so với kế hoạch cũ).