Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Tập đoàn điện lực Việt Nam sở hữu.

12/10/2017 13:45:40

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Thu xếp vốn và Quản lý vốn; Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; Nhận tiền gửi có kỳ hạn; Đầu tư và Hợp tác đầu tư; …
- Vốn điều lệ thực góp: 2.500.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm một cổ phần: 11.654 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm một lô cổ phần: 145.675.000.000 đồng/lô
- Số lượng cổ phần của một lô: 12.500.000 cổ phần
- Số lô cổ phần bán đấu giá: 3 lô, được tổ chức thành 3 phiên đấu giá, mỗi phiên bán đấu giá 1 lô
- Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán
- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo lô
- Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:
+ Thời gian: Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 17/10/2017 (Từ 08h00 đến 16h30 vào các ngày làm việc)
+ Địa chỉ: Bà Nguyễn Minh Hiếu, Ban Quản lý Đầu tư vốn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Điện thoại: (84-24) 6.6946789, Fax: (84-24) 6.6946666; Địa chỉ: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội
- Thời gian công bố danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 25/10/2017
- Tỷ lệ đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 26/10/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/10/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian:
   Đối với phiên đấu giá lô thứ nhất: Chậm nhất 08 giờ 30 phút ngày 03/11/2017
   Đối với phiên đấu giá lô thứ hai: Chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 03/11/2017
   Đối với phiên đấu giá lô thứ ba: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 03/11/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian:
   Phiên đấu giá lô thứ nhất: 09 giờ 00 phút ngày 03/11/2017
   Phiên đấu giá lô thứ hai: 10 giờ 30 phút ngày 03/11/2017
   Phiên đấu giá lô thứ ba: 14 giờ 30 phút ngày 03/11/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo lô: Từ ngày 04/11/2017 đến ngày 13/11/2017
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 15/11/2017

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ