Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội do TCT Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu

12/10/2017 13:55:38

-  Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

 

-  Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội

 

-  Địa chỉ: Số 156 ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

 

-  Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản và xây lắp

 

-  Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng)

 

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 

-  Giá khởi điểm: 19.900 đồng/cổ phần

 

-  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: -1.160.000 cổ phần

 

-  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: -1.160.000 cổ phần

 

-  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/10/2017 đến 15h30 ngày 30/10/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

 

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

 

-  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 

+ Thời gian: -Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2017

 

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 

-  Thời gian và địa điểm đấu giá:

 

+ Thời gian: -08h30 ngày 06/11/2017

 

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

-  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: -Từ ngày 07/11/2017 đến 16 giờ ngày 16/11/2017

 -  Thời gian hoàn tiền đặt cọc: -Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 13/11/2017 

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ