Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV 532

12/10/2017 13:59:07

-  Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên 532

-  Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

-  Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác, ...

-  Vốn điều lệ dự kiến: 38.518.800.000 đồng

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-  Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

-  Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.298.265 cổ phần

-  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.298.265 cổ phần

-  Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

-  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 10/10/2017 đến 15h30 ngày 31/10/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/11/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

-  Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 07/11/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 17/11/2017

 

-  Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 14/11/2017

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ