Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần Vinamilk

13/11/2017 10:21:01

Thông tin về Kết quả đăng ký mua cổ phần và Giá đặt mua hợp lệ thấp nhất theo các thông báo đính kèm

-  SCIC trân trọng thông báo giá đăt mua thấp nhất hợp lệ tại buổi chào bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk (ngày 10/11/2017) là: 151.200 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt nghìn, hai trăm đồng một cổ phần)

-  SCIC trân trọng thông báo chi tiết số lượng nhà đầu tư và khối lượng cố phần các nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cố phần của SCIC tại Vinamilk trong file đính kèm bên dưới.

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ