Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Xây lắp và VLXD Khánh Hòa

02/01/2018 10:39:32

1.      Tên doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

2.      Địa chỉ doanh nghiệp: Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

3.      Số điện thoại: (084-24) 38240703                       Fax: (084-24) 362780136

4.      Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

5.      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

6.      Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 12.320 cổ phần

7.      Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 1.232.000.000 đồng

8.      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

9.      Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

10.   Giá bán khởi điểm: 165.000 đồng/cổ phần

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 08/12/2017 đến 15h30 ngày 29/12/2017.

Tính đến 15h30 ngày 29/12/2017 (thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá) kết quả đăng ký tham dự như sau:

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                                          Cá nhân: 02 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.640 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 cổ phần                                     Cá nhân: 24.640 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 08/01/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.       Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

 

 

 

 

1.      Tên doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

2.      Địa chỉ doanh nghiệp: Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

3.      Số điện thoại: (084-24) 38240703                       Fax: (084-24) 362780136

4.      Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

5.      Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

6.      Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 12.320 cổ phần

7.      Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá: 1.232.000.000 đồng

8.      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

9.      Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

10.   Giá bán khởi điểm: 165.000 đồng/cổ phần

Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h30 ngày 08/12/2017 đến 15h30 ngày 29/12/2017.

Tính đến 15h30 ngày 29/12/2017 (thời điểm hết hạn đăng ký tham gia đấu giá) kết quả đăng ký tham dự như sau:

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                                          Cá nhân: 02 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 24.640 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 cổ phần                                     Cá nhân: 24.640 cổ phần

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 08/01/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.       Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

 

 

 

 

Tin mới

Tin cũ