Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán KSC

02/01/2018 13:28:53

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký về việc rút mã chứng khoán KSC (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà) đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký do Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng, bộ phận lưu ký Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán KSC ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 02/01/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại:  

http://www.vsd.vn/15-p4c23-43710/776/KSC-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn            website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ