Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần tai CTCP Xây lắp và VLXD Khánh Hòa

09/01/2018 00:00:00

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân việt  xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa được tổ chức vào ngày 08/01/2018 như sau:

 

1

Tên doanh nghiệp:

CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

2

Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

12.320 cổ phần

3

Mệnh giá:

100.000 đồng/cổ phần

4

Giá khởi điểm:

165.000 đồng/cổ phần

5

Tổng số nhà đầu tư đăng ký đấu giá:

02

 

Nhà đầu tư cá nhân:

02

Nhà đầu tư tổ chức:

00

6

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:

24.640 cổ phần

7

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

02

8

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

24.640 cổ phần

9

Giá đấu thành công cao nhất

165.100 đồng/cổ phần

10

Giá đấu thành công thấp nhất

165.100 đồng/cổ phần

11

Giá đấu thành công bình quân

165.100 đồng/cổ phần

12

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

01

 

Nhà đầu tư cá nhân:

01

Nhà đầu tư tổ chức:

00

13

Tổng số lượng cổ phần bán được:

12.320 cổ phần

14

Tổng giá trị cổ phần bán được:

            2.034.032.000 đồng

Tin mới

Tin cũ