Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VC9: Bùi Huy Thái - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 410.000 CP

HNX - 12/01/2018 14:32:00
VC9: Bùi Huy Thái - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 410.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Huy Thái
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VC9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65.084 CP (tỷ lệ 0,56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 410.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/01/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2018.

Tin mới

Tin cũ