Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo niêm yết cổ phiếu CTCP BĐS Netland tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

09/03/2018 11:40:02

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SGDHN ngày 05/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland. Công ty xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland như sau:

1.   Thông tin về tổ chức niêm yết

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

-  Địa chỉ trụ sở chính: số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

-  Giấy đăng ký kinh doanh số: 0312695565 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 11/07/2017  

-  Điện thoại: (84-28) 3846 9839

-  Website: www.netland.com.vn

2.   Thông tin về cổ phiếu niêm yết

Tên cổ phiếu:             Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland  

-  Loại cổ phiếu:            Cổ phiếu phổ thông

-  Mã chứng khoán:          NRC

-  Mệnh giá cổ phiếu:        10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

-  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:  12.000.000 cổ phiếu (Mười hai triệu cổ phiếu)

-  Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)

-  Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được cung cấp tại website Công ty.

Trân trọng thông báo.

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

LÊ THỐNG NHẤT

 

 

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ