Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo đính chính kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên Hải

12/03/2018 13:18:42

Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt xin thông báo đính chính kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Duyên Hải như sau:

Thông tin đã công bố

Thông tin đính chính

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.782.400 cổ phần

Trong đó:

-            Tổ chức: 0 cổ phần

-            Cá nhân: 3.782.400 cổ phần

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.782.300 cổ phần

Trong đó:

-            Tổ chức: 0 cổ phần

-            Cá nhân: 3.782.300 cổ phần

Lý do đính chính: Do CTCP Chứng khoán Tân Việt nhập sai số liệu đăng ký.

Các thông tin khác tại Thông báo số 45/CF-TVSI ngày 06/03/2018 không thay đổi.

 

Trân trọng!

Tin mới

Tin cũ