Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phần CTCP BĐS Đại lý Hàng hải Việt Nam

23/03/2018 16:57:44

1.

Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá:

Lô cổ phần gồm 5.150.000 cổ phần

2.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

3.

Giá khởi điểm:

13.100 đồng/cổ phần

4.

Giá khởi điểm lô cổ phần:

67.465.000.000 đồng

5.

Tổng số nhà đầu tư đăng ký:

02 nhà đầu tư

 

Tổng số nhà đầu tư tham gia bỏ phiếu:

02 nhà đầu tư

 

- Nhà đầu tư cá nhân:

02 nhà đầu tư

 

- Nhà đầu tư tổ chức:

00 nhà đầu tư

6.

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

02 phiếu

7.

Giá đặt mua cao nhất:

67.565.000.000 đồng

8.

Giá đặt mua thấp nhất:

67.465.000.000 đồng

9.

Giá đấu thành công:

67.565.000.000 đồng

10.

Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

01 nhà đầu tư

 

- Nhà đầu tư cá nhân:

01 nhà đầu tư

 

- Nhà đầu tư tổ chức:

0 nhà đầu tư

11.

Tổng giá trị cổ phần bán được:

67.565.000.000 đồng

      

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
TRƯỞNG BAN

 

TRẦN XUÂN NAM

Tệp đính kèm

Tin mới

Tin cũ