Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán SCH

01/06/2018 08:36:41

Kính gửi Quý khách hàng,

Theo yêu cầu của Trung tâm lưu ký về việc rút mã chứng khoán SCH (Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5) đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký do Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đ   ại chúng, bộ phận lưu ký Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ thực hiện rút toàn bộ số chứng khoán SCH ra khỏi tài khoản của nhà đầu tư từ ngày 01/06/2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại:  

http://www.vsd.vn/15-p4c23-47484/4558/SCH-Huy-dang-ky-chung-khoan.htm

Hoặc gọi điện đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Contact Center: (024) 3728 1818 hoặc 1900 1885

Email: contact@tvsi.com.vn      website: www.tvsi.com.vn

Tin mới

Tin cũ