Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Thông báo điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ đối và tỷ lệ tính làm TSĐB với một số mã chứng khoán

29/06/2018 10:05:00

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ tính làm TSĐB đối với một số mã chứng khoán.

Chi tiết Quý nhà đầu tư vui lòng xem tại link:

https://www.tvsi.com.vn/TVSIDocument/TVSI_DMKQ_dieu_chinh_7.2018_V2CBTT.pdf         

Hoặc trong tài khoản, các công cụ đặt lệnh của TVSI hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19001885.

Trân trọng,

Tin mới

Tin cũ