Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HSG: Thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền từ ngày 10/7

HOSE - 12/07/2018 13:50:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong quý II/2018 như sau:

Theo đó, hạn mức chào bán chứng quyền mới của HSG là  21,300,115 thay vì mức cũ là 21,301,083 kể từ ngày 10/7/2017.

Như vậy danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán quý II/2018 được áp dụng từ ngày 10/07/2018 gồm:

Tin mới

Tin cũ