Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HNX - 12/07/2018 16:00:00
CIP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CIP của CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 8 (Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Tin mới

Tin cũ