Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 12/07/2018 17:12:00
DRH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần DRH Holdings thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180712_20180712--DRH---CBTT-thay-doi-so-luong-cp-co-quyen-bieu-quyet-dang-LH.pdf

Tin mới

Tin cũ