Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TAC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 12/07/2018 17:10:00
TAC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180712_20180712--TAC---CBTT-thay-doi-so-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-dang-luu-hanh.pdf

Tin mới

Tin cũ