Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hòa

HOSE - 14/09/2018 16:52:00
OGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180914_20180914--OGC--BC-KQGD-CDNBNguyen-Thi-Hoa.pdf

Tin mới

Tin cũ