Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNS: Huỳnh Thị Lệ Nga - Thành viên BKS - đăng ký mua 35.405 CP

HNX - 14/09/2018 16:45:00
TNS: Huỳnh Thị Lệ Nga - Thành viên BKS - đăng ký mua 35.405 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Lệ Nga
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.400 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 35.405 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/09/2018.

Tin mới

Tin cũ