Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TNS: Huỳnh Công Du - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 35.405 CP

HNX - 14/09/2018 16:43:00
TNS: Huỳnh Công Du - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 35.405 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Công Du
- Mã chứng khoán: TNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.405 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thị Lệ Nga
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12.400 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 35.405 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/09/2018.

Tin mới

Tin cũ