Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NAW: Nguyễn Duy Hiển không còn là cổ đông lớn

HNX - 14/09/2018 16:43:00
NAW: Nguyễn Duy Hiển không còn là cổ đông lớn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Hiển- Mã chứng khoán: NAW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP (tỷ lệ 8,02%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/09/2018.

Tin mới

Tin cũ