Hotline: 1900 1885
Hotline: 1900 1885
Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HOSE Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

HOSE - 12/10/2018 16:32:00
HOSE Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của đại diện chủ sở hữu vốn chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nắm giữ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181012_20181012-CTY-DOTHI-CANTHO--TBAO-MOICHAO-DAILY.pdf

Tin mới

Tin cũ